SAVAŞA KARŞI ŞAİRLER BİLDİRİSİ

Yıllardır akıl almaz bir yanlış bilgilendirme ve propaganda saldırısıyla, zaman zaman da çeşitli sıcak çatışmalarla süren ve son bir yıl boyunca da, iyiden iyiye artarak, 19 Mart 2003 günü, Bağdat'ın bombalanmasıyla utanç verici bir insanlık suçuna dönüşen Irak Savaşı'nın doğurduğu acı ve yaralar, biz Türk Şairlerini derinden etkilemektedir.

Bizler, televizyonlarda her gün izlediğimiz ateş altındaki şehirlerin genel görüntülerinin altında, medyanın ve onun etkilediği halk kitlelerinin göremediği bireysel ve toplumsal acıları görüyoruz.

Bizler,Türk Şairleri, bu savaşın, tüm dünya basınında da yer aldığı gibi, esaret altındaki bir halkın özgürleştirilmesi ve zulümden kurtarılması savaşı olmadığını bilmekteyiz. Bu savaşın asıl amacı, bölgenin yer altı ve yerüstü zenginliklerine ve zengin petrol kaynaklarına el koymak ve bölgede hakim güç olmaktan başka bir şey değildir.

Soruyoruz:Dün Afganistan, bugün Irak, yarın sıra kimdedir?..

Bizler, Türk Şairleri, hangi dilde olursa olsun, sözcüklerin içeriklerinden arındırılmak yoluyla anlamlarından soyularak, insanların ve toplumların zihinleriyle böylesine alçakça oynanmasını; ' dil 'in ortak düşünce ve iletişim ortamı olmaktan çıkarılarak, tek yönlü ve tek boyutlu bir dikte etme aracı haline getirilmek suretiyle, bu biçimde siyasallaştırılmasını ve kısır bir tartışma aracı haline getirilmesini şiddetle reddediyoruz. Zira bu durumun, dünyayı yeniden biçimlendirmeyi amaçlayan "Büyük Birader"in diktatörlüğünün yollarını döşediğini ve dünyanın geri kalanını onun yönetimi altına doğru hızla sürüklediğini görmekteyiz.

Tarih kendinde tanrısal güçler bulunduğunu, toplumları ve insanlık için neyin doğru olduğunu kendilerinden başka hiç kimsenin bilmeyeceğini düşünen yönetici, asla yıkılmayacağı sanılan düzen ve imparatorluk örnekleriyle doludur. Ancak bunların söylemlerinin ve kurmuş oldukları sistemlerin çatırdadıkları ve çöktükleri, bunun acısını da toplumların ve insanlığın çektiği görüle gelmiştir. Saddam Hüseyin ve George W. Bush bunların ne ilkleri ne de sonuncuları olacaktır.

Dünya tarihinde tanık olunmamış ölçüde büyük bir askeri gücün, on iki yıldır kesintisiz bir biçimde süren akıl almaz baskılar ve ambargolarla, en temel haklarından bile yoksun bırakılarak, zaafa uğratılmış bir halkın üzerine çullanmasının da, hiçbir insani ölçüye ve ölçüte sığmamakta olduğunu teslim etmeyen bir kişinin bile çıkmayacağını iyi bilmekteyiz. Yine bilmekteyiz ki, savaşların muzafferleri olmaz, savaşların sadece kurbanları vardır.

Bizler, Türk Şairleri, sınırlarımızın yanı başında sürmekte olan bu ahlaksız istilayı hiçbir biçimde onaylamadığımızı ve bu saldırıya gerek moral gerekse etik açıdan tümüyle karşı olduğumuzu ülkemiz ve dünya kamuoyuna bildirmeyi görev addediyoruz. Bilinmelidir ki, hiçbir silah dünyayı egemenliği altında tutamaz,eninde sonunda insanlığa yenilir. Ve saldırganlara kendilerinin de çok iyi bildiği şu dizeleri hatırlatmakta yarar görüyoruz:

"Çan kimin için çalıyor?diye sorma

O senin için çalmakta

Tertip Komitesi

Osman Hakan A., Metin Cengiz, İrfan Çiftçi, Ali Günvar, Yavuz Özdem

İmzalayan Şairler

İlhan Berk, Şükran Kurdakul, Ahmet Oktay, Ülkü Tamer, Mehmet Başaran, Sedat Umran, Hilmi Yavuz, Cevat Çapan, Ataol Behramoğlu, Egemen Berköz, Nihat Behram, Refik Durbaş, Metin Celal, Sina Akyol, Enver Ercan, Hüseyin Ferhat, Tuğrul Tanyol, Celal Soycan, Haydar Ergülen, Orhan Alkaya, Vural Bahadır Bayrıl, Abdülkadir Budak, Lale Müldür, Perihan Mağden, Mahmut Temizyürek, Ahmet Erhan, Hilmi Haşal, Turgay Fişekçi, Mustafa Köz, Engin Turgut, Cahit Koytak, İlhami Atmaca, Nafer Ermiş, Oğuz Özdem, Altay Öktem, Tarık Günersel, Oya Uysal, Seval Esaslı, Enver Topaloğlu, Şeref Bilsel, Leyla Şahin, Ahmet Necdet, Ahmet Ada, Hüseyin Alemdar, Yılmaz Arslan, Mithat Çelik, Cenk Koyuncu, Birhan Keskin, Veysel Erol, Mesut Aşkın, Sadık Yaşar, Mehmet Ocaktan, Halim Şafak, Arife Kalender, Erdal Doğan, Ersin Tezcan, Mazhar Candan, Orhan Kahyaoğlu, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, İrfan Yıldız, Azer Yaran, Osman Çakmakçı, Serdar Koçak, Seyhan Erözçelik, Nuri Taner, Yılmaz Odabaşı, M. Zaman Saçlıoğlu, İdris Özyol, H. Cahit Kerse, Fikret Demirağ, Neşe Yaşın, Faize Özdemirciler, Zeki Ali, Tamer Öncül, Filiz Naldöven, Mehmet Yaşın, Neriman Cahit, Hasan Kahvecioğlu, Gürgenç Korkmazel, Nilgün Güney, Mehmet Kansu, Aşık Mene, Özden Selenge, Fatma Azgın, Salih Aydemir, Derya Önder, Tekin Gönenç, Mustafa İba Korkmaz, Engin Korelli, Metin Şimşek, Özcan Erdoğan, Cesim Taş, Engin Korelli, Reha Yurdakul, Orhan Tüleylioğlu, İbrahim Baştuğ, Alper Özbek, Gazanfer Eryüksel, Namık Kuyumcu, Tuğrul Keskin, Ünal Ersözlü, Yücelay Sal, Fergun Özelli, Yusuf Alper, Sedat Çanver, Mansur Balcı, Asuman Susam, İmam Demir, Bünyamin Hazar, Celal Gür, Cuma Duymaz, İbrahim Halil Baran, Ersun Çıplak,Tuba Pınar Can, Veysi Erdoğan, Murat Batmankaya, Turgay Nar, Suna Aras, Turgut Toygar, Metin Kaygalak, Alper Çeker, Salih Bolat, Gülten Akın, Muzaffer İlhan Erdost, Abdülkadir Paksoy, Özlem Sezer, Ahmet Telli, Mehmet Kıyat, Ahmet Özer, Adnan Satıcı, Kemal Gündüzalp, Gökhan Cengizhan, Arif Berberoğlu, Aydın Şimşek, Kenan Sarıalioğlu, Bilal Kolbüken, Ahmet Uysal, Çiğdem Sezer, Eren Aysan, Ali Hikmet, Ahmet Antmen, Efe Duyan, Mahmut Turgut, Serdar Aydın, Zeynep Köylü, Pınar Hisar, Veli Yılmaz, Mehmet S. Fidancı, Cengizhan Orakçı, Ömer Faruk Hatipoğlu, Maria Şatıroğlu, Can Sinanoğlu, Angelika Arman, İbrahim İspir, Zeynep Derya Kasar, M. Can Doğan, İbrahim Tenekeci, Ahmet Murat, Ali Emre, İsmail Kılıçarslan, Süavi Kemal Yazgıç, Muhammet Eroğlu, Ali Barskanmay, Ali Haydar Aksal, Ahmet Edip Başaran, Adem Turan, Hasan Hasip Bingöl, Seyfettin Ünlü, Mustafa Celep, Can H. Türker, Ali Büyükçapar, İhsan Deniz, Nilay Özer, Adem Konan, Ali Akbaş, Ali Sali, Cengizhan Orakçı, Gökhan Özcan, İbrahim Eryiğit, Mehmet S. Fidancı, Hüseyin Köse, Ömer Erdem, Mehmet Şah Erincik, Soner Demirbaş, Umut Çetin, Özcan Öztürk, Özgen Seçkin, Kadir Aydemir, Onur Caymaz, H. İbrahim Özcan, Hüseyin Peker, Hüseyin Akın, Cevat Akkanat, Ahmet Nurullah Güler, Özcan Ünlü.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Türkiye Yazarlar Sendikası'nın barış çağrısı/ 16 Ekim 2005

BARIŞ ÇAĞRISI

                                                                    "Barış çağında ışır orakla saban"

                                                                                                      Tibullus

Bugün, yeryüzünün birçok yerinde, "barış çağı" toprağını işlemek için değil, paylaşmak adına savaşıldığı için, kalıcı barış isteği bir düşten öteye geçemiyor. Ülkemizde de bin yıllık birlikteliklerinde aynı toprağın yemişlerini kardeşçe toplayıp bölüşmüş iki halkın düşleri, özellikle son on beş yıldır savaşla, çatışmalarla bölünmüş durumda ve ülkemiz insanının geleceği karanlığa doğru sürükleniyor. Zorlu işgallere karşı, Anadolu halkının hep birlikte verdiği Ulusal Kurtuluş Savaşı, daha dün gibi belleklerimizdeyken, köylerden kentlere doğru yeni bir kan ırmağı akmaktadır. Bu ırmağın kurutulması için silahlara, militarizme ve şovenizme karşı sürekli barışın zorunlu olduğunu görüyoruz.

Sanatın, edebiyatın kılıçları ve öfkeyi körelttiğini, insanlık erdemini ışıttığını bilen biz Türkiye'nin yazarları; toplumsal muhalefette uyumun sağlanmasını, demokrasinin ve ülke barışının öncelenmesini, temel insan haklarının güvenceye alınmasını istiyoruz. Kalıcı bir barış için her türlü sivil ya da askeri baskıdan uzakta, bireysel ve toplumsal isteklere karşılık veren bir siyasal yapılanmanın gerekliliğine inanıyoruz. Çünkü, "kirli savaş", "düşük yoğunluklu savaş" ya da adı her ne olursa olsun, hiçbir savaşın ülkelerin geleceklerinde aydınlık pencereler açmadığını biliyoruz. Bu nedenle her iki taraftan da bu savaşı bitirmelerini istiyoruz. Ancak eylemlerin ve operasyonların durmasından sonra, barışçıl bir toplum için önkoşul olan anayasal eşitlik sağlanabilecek, demokratik çözümler için görüşmeler yapılabilecek ve ancak böylesi bir barış ortamında ülkenin ekonomik, sosyokültürel yapısında, çağa uygun gelişmeler olabilecektir.

Aydınlarımızın, yazarlarımızın barış isteklerine toplumumuzun da yurttaşlık bilinciyle katılması, sözü edilen uyumun gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır. Ülkemizin sorunlarının Avrupa'nın "sözde önerileri"yle değil, toplumsal sağduyumuzla ve duyarlığımızla çözülebileceği unutulmamalıdır.

Yüzyıllarca Bizans'tan, Bitinya'dan Mezopotamya'ya sayısız uygarlığı taşıyan Anadolu toprağı, barışçı, yeni insanını yine kendisi yaratabilir. Bu inançla ve Türkiye insanının tarihsel birikimine güvenle, ülkemizde ölümün ölümle değil, yaşamla eşitlenmesi için halkımızı zorunlu, vicdani bir göreve çağırıyoruz...

 

İmzacılar:
Nesimi Aday, Aydın Afacan, Sunay Akın, B. Sadık Albayrak, Zeynep Aliye, Mazhar Alphan, Suna Araş, Mesut Aşkın, İdris Atmaca, Adnan Birıyazar, Atilla Birkiye, Melahat Babalık, Gülce Başer, Nihat Behram, Ataol Behramoglu, Şeref Bilsel, Salih Bolat, Cuma Boynukara, Osman Bozkurt, Erol Büyükmeriç, Nurullah Can, Eray Canberk, Metin Cengiz, Gökhan Cengizhan, Yıldız Cıbıroğlu, Öner Cıravoğlu, Zeki Coşkun, Tuncer Cücenoğlıı, Gökçenur Ç. , Yaşar Çabuklu, Müslim Çelik, Nevzat Çelik, İnan Çetin, Vecdi Çıracıoğlu, Mehmet Dağ, Arif Damar, Fikret Demirağ, Cihan Demirci, Deniz Durukan, Rahmi Emeç, Şürkü Erbaş, Vecdi Erbay, Enver Ercan, Mine Ergen, Haydar Ergülen, Veysel Erol, Mehdi Zana, Mehmet Erte, Süreyya Evren, Tülay Ferah, Turhan Feyizoğlu, Güngör Gençay, Tekin Gönenç, Burhan Günel, Uğur Hacıhanefıoğlu, Aziz Kemal Hızıroğlu, Mustafa Işık, Emel İrtem, Küçük İskender, Lütfü Kaleli, Arife Kalender, Özcan Karabulut, Emin Karaca, Ali Karagöz, Suat Karantay, Cemil Kavukçu, Mehmet Kazım, Serhat Kestel, Mustafa Köz, Namık Kuyumcu, Özkan Mert, Yaşar Miraç, Ayten Mutlu, Ahmet Oktay, Rahmi G. Ögdül, Altay Öktem, Tamer Öncül, İdil Önemli, Erdal Öz, Yavuz Özdem, Dursun Özden, Aydın Öztürk, Fadıl Öztürk, Adnan Özyalçıner, Nur Saka, Turabi Saltık, Özcan Sapan, Sezai Sarıoğlu, Necmi Selamet, Vecdi Sayar, Şükrü Sever, Sennur Sezer, Dinçer Sezgin, Hakan Sürsal, Ali Şimşek, Server Tanilli, TevfikTaş, Betül Tanmar, Hasan Taşçı, Ahmet Telli, Mahmut Temizyürek, Enver Topaloğlu, Nenıika Tuğcu, Süha Tuğtepe, Kemal Urgenç, Bülent Usta, Öner Yağcı, Yılmaz Yeşildağ, Hayri K. Yetik, Cafer Yıldırım, İhsan Yılmaz, Ragıp Zarakolu.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Sanat Cephesi dergisi /SAVAŞ KARŞITI BİLDİRİ

Kan akıyor.
Her gün yanı başımızda kentler yerle bir oluyor.

Televizyon ekranlarından gazete manşetlerine, yönetenlerin demeçlerinden, uluslararası kararlara dek her yandan kan akıyor.

ABD emperyalizmi ve işbirlikçisi İsrail, çıkarları uğruna her gün cinayet işliyor.
Batıdan doğuya, tüm işbirlikçileri susuyor.

Ve susturmaya çalışıyorlar karşı çıkan sesleri.

Biz baktıkça, kıpırdamadıkça, sesimiz yükseltmedikçe, katiller daha da pervasızca insan öldürüyor.

Gerçekler ortada. Hiçbir gerekçeyle bulandırılamayacak, üstü örtülemeyecek denli açık ve ortada.

Hangi gerekçeyle olursa olsun, cinayetleri örtmeye çalışanlar ve görmezden gelenler cinayetlerin suç ortağı konumuna düşüyor.
Katillerin gözü dönmüş, elleri kan içinde.

Dün Irak, bugün Lübnan sonra belki Suriye, belki İran, belki Türkiye…

Bu listeyi özgürlük mücadelesinin listesi haline çevirmek, işgalleri ve cinayetleri engellemek için bu ülkenin sanatçıları ayağa kalkıyor. Ayağa kalkıyoruz. 

Ve Sanat Cephesi'ni açtığımızı ilan ediyoruz.
Önce metnin altına ben de VARIM diyerek.
Sonra... Sonrası BİZ'e kalmış!


Metni İlk İmzalayanlar:

Kemal ÖZER (Şair), Volkan DOĞAR (Fotoğrafçı) Tunç TATOĞLU (NHKM Yöneticisi), Ali ŞİMŞEK(Yazar-Editör), Cengiz KILÇER (Şair), Efe DUYAN (Şair), Murat BEŞER (Müzik Yazarı), Yavuz Ozan UÇAR (Müzisyen), Kaya TOKMAKÇIOĞLU (Akademisyen), Mehmet ESATOĞLU (Tiyatro Yönetmeni), Özgür AY (Müzisyen), Güzella BAYINDIR (Sinemacı), Özgür ATAK (Yazar-Fotoğrafçı), Emre FALAY (Yazar), Soydan KENEŞ (Sinemacı), Semir ASLANYÜREK (Sinemacı-Yönetmen), M. Ziya ÜLKENCİLER (Sinemacı-Sanat Yönetmeni), Çağrı KINIKOĞLU (Sinemacı-Yönetmen Yardımcısı)


 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 
   

              

Ana Sayfaya Geri Dön