ŞİİR NEDİR ve NASIL YAZILIR?

Veysel Çolak 

İkaros Yayınları

248 sayfa

(Arka kapak yazısı)

‘Şiir tanımlanamaz.’ demek yeterli değil. Çünkü var olan her şey tanımlanabilir. Bu durumda, belki de en doğru yaklaşım; bugüne dek yazılagelen tüm şiirlerin tek tanımının olamayacağını söylemek. Böyledir de. Bu, aynı zamanda yazılan her şiirin özgünlüğünü beklemek anlamına da gelir.  Buradan hareketle, her şiirin bir tanımı vardır ve bunu beraberinde getirir, diyebiliriz. Melih Cevdet Anday ise;  “Çıkar  yol, şiiri tanımlamaktan vazgeçmektir. Tanım akıl işidir, şiir ise akıl dışıdır.” diyecektir. Oysa bu sözlerde de bir tanım var.  Ama sorun bu değil. ‘Şiir nedir?’ sorusuna karşılık olacak bir tanım aramaktan çok; özgün şiirin ne olabileceğini irdelemek öncelenmiştir bu çalışmada. Çünkü Türk şiirinin en çok buna gereksinimi var.

Şiir yazmanın öğretilemeyeceği söylenecektir. Bu yargı doğru gibi görülmektedir; ama henüz yazılmamış şiirler için geçerlidir bu. Yazılmış, okuyucuyla buluşmuş şiirlerin nasıl yazıldığı öğrenilebilir. Bir şiirde doğrudan algılanacak bir eylemlilik olarak konu ve toplumsal yaşantının sürtüşmesinden çıkarsanacak etik, felsefi ve siyasi içerikteki insan ilişkilenmelerinin tinsel, düşünsel çatışması olan tema, kolayca kavranabilir. Bu sağlandıktan sonra; bunun sözcüklere, bağdaştırmalara nasıl dönüştürüldüğü; biçim ve biçeme sokulduğu, giderek, bir yapıya nasıl ulaşıldığı kolayca öğrenilebilir. 

Şair ve eleştirmen Veysel Çolak’ın daha önce farklı bir yayınevinden çıkan, kaynak niteliğindeki bu eseri, genişletilmiş yeni haliyle, şiire ilgi duyanların başvuracağı  en önemli kaynaklardan biri olma özelliği taşıyor.

 
   

              

Ana Sayfaya Geri Dön