G. K. Chesterton (1874-1936)

 

 

Bir Köy Mezarlığında Ağıt (*)

 

Emekçileri şu İngiltere'nin

Yatıyorlar İngiliz mezarlarda

Ve arısı kuşu İngiltere'nin

Dolanıyor böyle baş uçlarında.

 

Ama askerleri İngiltere'nin

İzlediler hep kayan yıldızları

Ve ne acı ki İngiltere için

Yabancı diyarlarda mezarları.

 

Ve efendileri İngiltere'nin,

Boy gösteren büyük kurultaylarda,

Ah ne acı ki İngiltere için

Mezarlarında değil işte daha!

 

 

(Çev.: Şavkar Altınel)

 

(*) Bu şiir Thomas Gray'in (1716-1771) aynı adı taşıyan ünlü şiirine bir naziredir.

Gray'in şiirinin bir çevirisi için bkz.:

Kuzeyde Bir Adadan: Ortaçağ'dan Yirminci  Yüzyıla Elli İngiliz Şairinden Elli Şiir

Derleyen ve Çeviren: Şavkar Altınel, İstanbul, 1995, ss. 60-67

 

 

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön