BİLİM ve ÜTOPYA  Sayı:150 Aralık 2006  
 

İÇİNDEKİLER:

 

Editörden
4 Kanser tedavisinde büyük gelişme
Kapak
4 Gen tedavisi ve tıp dünyasındaki önemli gelişmeler
4 Kanserle yüzleşmek
Makaleler
4 YÖK Raporu ve yüksek öğretimde özelleştirme açmazı
4 Üniversitede ulusal bilinç eğitimi
4 Türk üniversitelerinin sorunları
4 Evrenin sırrı çözülüyor mu?
4 Kopernik’in doğduğu ev ve Kopernik Müzesi
4 Kaos, olasılık ve yeni arayışlar
4 Türkiye’de somut olmayan kültürel miras ve korunmasında müzelerin rolü
Söyleşi
4 Milas’ta daha çok arkeolojik kazı ve araştırma yapılması gerekiyor
İz Bırakanlar
4 Türk Hititbiliminin ‘güneşi’: Sedat Alp

 

EDİTÖR'DEN:

Kanser tedavisinde büyük gelişme

Bilimin ve felsefenin tarih boyunca gelişimini dikkatli incelediğimizde, ekonomik ve sosyal düzeyin bu iki temel alanın gelişimine doğrudan katkıda bulunduğunu görürüz. Bunun gibi, Ortaçağ İslam medeniyetinin büyüklüğü yalnızca elde ettiği siyasal ve askeri başarılarla değil, daha çok bilim ve felsefe alanındaki ilerlemeleriyle sabitlenir. Bu yeniçağ Batı medeniyeti açısından da geçerlidir. Altyapı ve üstyapı kurumları arasındaki diyalektik ilişki uygarlığın her kültür öğesinde kendisini gösterir. 1950’lerden itibaren uyguladığı planlı ekonomisinin sonuçlarını yakalamış olduğu istikrarlı büyüme rakamlarıyla ifade eden Çin Halk Cumhuriyeti, aynı zamanda bilimde de önder roller üstleniyor. Sadece ithalat ve ihracat rakamları üzerinden değil, yaptıkları bilimsel çalışmaların evrensel anlamda olumlu sonuçları açısından da dikkatleri üzerinde topluyor.
Kansere karşı geliştirmiş oldukları gen tedavisi yöntemiyle elde ettikleri bulgular tüm dünya tarafından dikkat ve takdirle izleniyor. Kanserli hücrelerdeki p53 geninin bozulmuş ya da işlevsizleştirilmiş olduğunu biliyoruz. Gen tedavisi, sağlam bir hücreden alınan ve çoğaltılan p53 geninin soğuk algınlığı yapan adenovirüse yüklenmesi sonucunda, bu virüsün kanserli hücreye ulaşıp içine girerek, oradaki kusurlu geni yoketmesi ve sağlam hücrenin görevi devralmasıyla tanımlanan bir temel prensip üzerinde yükseliyor. Ayrıca bu sağlıklı p53 geni ve taşıyıcı virüsü vücudun diğer bölgelerindeki kanserli genleri de takip sonucu bularak devre dışı bırakıyor. Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar ve yorumlarıyla ilgili bilgileri dergimizin ilerleyen sayfalarında bulacaksınız. Çin Halk Cumhuriyeti’nin geliştirdiği bu yeni gen tedavisi, kanser tehdidine karşı insanlık için kurtuluş yolu olacak mı? Kanser artık tamamen etkisiz kılınabilecek mi? Bu soruların cevaplanması bugünün işi değil, ancak kansere karşı tedavide alınan başarılı sonuçların Türk kamuoyu tarafından da bilinmesinin gerekliliği önemli bir gerçek.
Ayrıca İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Sayın Bülent Berkarda ile kanser üzerine yaptığımız küçük söyleşimiz de sanırım siz okurlarımız açısından son derece faydalı ve pratik bilgilerle dolu.

YÖK Strateji raporuna gelen değerlendirmeler
Ekim 2006 tarihli 148. sayımızda YÖK’ün hazırlamış olduğu “Türkiye’nin Yüksek Öğretim Stratejisi” başlıklı taslak metni gelen ilk değerlendirme ile birlikte bilgilerinize sunmuştuk. Aradan geçen iki aylık zaman içinde gelen 3 makalemiz çeşitli açılardan bir bütünlük oluşturduğu için bu meseleyi “Üniversiteler ve Özelleştirme” çerçevesinde bir dosya olarak ele almayı uygun gördük. Üniversitelerimizde giderek büyüyen milli anlayışın, özelleştirmeler ve sonuçları hakkında da bir değerlendirmesinin bulunması gerekiyor. Özellikle son yirmi yılda meydana gelen olumsuz değişimlerin temelindeki özelleştirmeci anlayışla ilgili bilgileri makalelerimizde bulacaksınız. Elbette bu anlayışın sürdürülmesini savunan YÖK taslak metninin de yol açacağı olası sonuçları dikkatlerinize sunacağız. Bilim ve Ütopya dergisi olarak bilimin önündeki her türden engel ile sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız. YÖK raporu ile ilgili değerlendirmeleri siz sayın okurlarımızdan da bekliyoruz.

150. sayımıza ulaştık
Bilim ve Ütopya ilk çıktığı andan itibaren coşkusunu kaybetmeden, gerçeğin peşindeki yolculuğuna ara vermeden bugüne ulaştı. Hayatta en hakiki yol göstericinin bilim olduğunu ilk sayısından itibaren her türlü bilimdışı engele rağmen unutmadı. Bu dergimizin kılavuzudur. Bilimden korkmadan, bilim tarafından yanlışlaşmanın da bilimsel hayatın bir parçası olduğunu hiç unutmadı. 13 yıl öncesinin üniversite sıralarında Bilim ve Ütopya okurları, bugün artık ilköğretim okullarında, ortaöğretim okullarında, üniversitelerde ders veriyorlar. Onların öğrencileri Bilim ve Ütopya’da yazmaya başlıyorlar. Bir kuşak dergimizle birlikte yol almış oldu. Ne mutlu bize. Ocak ayından itibaren bir dizi yenilikle birlikte çalışmalarımız daha da önem kazanacak.
Yeni yılda buluşana kadar hoşçakalın.
Yazının tamamını Bilim ve Ütopya dergisinin 150. sayısında bulabilirsiniz.

 

DERGİ KİMLİĞİ/İLETİŞİM

BİLİM ve ÜTOPYA Aylık yaygın, bilim, kültür ve politika dergisi

Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi: İstiklâl Cad. Deva Çıkmazı No: 7/5 80070 Beyoğlu / İstanbul
Tel-Faks (0212) 244 23 61 (0212) 244 23 72

Web: www.bilimutopya.com.tr 

Ankara Temsilcisi: Feyziye Özberk
Toros Sok. No: 9 Kat: 1 Sıhhiye / Ankara
Tel: (0312) 232 04 79 E-posta: fozberk@ttnet.net.tr

İzmir Temsilcisi: Meftun Bulunmaz
Cumhuriyet Bulvarı B.Kardiçalı İşhanı No: 54 Kat: 1 Daire No: 46 Gümrük / İzmir
Tel: (0232) 445 68 70

Almanya Temsilcisi: Eylem Demirel

Bolat Frankenalle 39, 60327 Frankfurt / Almanya
Tel: +49 69 73918773
Faks: +49 69 75009310 E-posta: eylem_demirel@hotmail.com

Belçika Temsilcisi: Sabri Bal
Tel: +32 221 54964

İsviçre Temsilcisi: M. Akif Genç
Tel: 004113030715

Çin Halk Cumhuriyeti Temsilcisi: Nuri Türkeeş
Tel: +86 1067637296 Cep tel: +86 13693351715E-posta: nuriturkees@yahoo.com

Fransa Temsilcisi: Ali Rıza Taşdelen
Tel: +33 675451587 E-posta: alirizatasdelen@yahoo.fr

Hollanda Temsilcisi: Muhsin Ozan Uyar
Tel: +316 45556546 E-posta: uyarm_nl@yahoo.com

İngiltere Temsilcisi: Murat Metin
Tel: +44 7939051882

İsviçre Temsilcisi: M. Akif Genç
Tel: +4113030715

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön