CONATUS  Sayı:6 (Kasım-Şubat) 2006  
 

İÇİNDEKİLER:

 

* Anarşi ve Bilimsel Komünizm - N. Buharin
* Toplumsal Devrim ve Devlet - M. Bakunin
* İşçi Sınıfının Ruhu - V. Yaraşır
* Rusya Ekonominin Doğası - R. Dunayevskaya
* Küresel Sermaye ve Ulus Devlet - J. Holloway
* Neoliberalizm ve Sınıf İktidarının Restorasyonu - D. Harvey
* Norm-aliteyle İlgili Sorun ya da Kalıcı Olağanüstü Hale İtiraz Etmek - M. Neocleous
* Kapitalist Emperyal Devlet Teorisine Doğru - L. Panitch ve S. Gindin
* Küreselleşme ve Demokrasi - M. Hardt ve A. Negri
* İktidar Oluşumlarının Ayrılmaz Bir Parçası Olarak Sermaye - F. Guattari
* Dünya: 2003 Mayıs’ında Yedi Düşünce – Marcos
* Arzu ve Haz - G. Deleuze
* Hareket Olarak Vatandaşlık - F. Barchiesi
* Küresel Neoliberal Sermaye, Yeni Enternasyonalizm ve Zapatistaların Sesi - M. De Angelis
* İktidar ve Devlet - J. Holloway
* “Prusya Kralı ve Toplumsal Reform: Bir Prusyalı” Makalesi üzerine Eleştirel Notlar - K. Marx
* Marx, Anarşizmin Teorisyeni - M. Rubel
EDİTÖR'DEN:

Solun alet çantasında yerini alsın diye girişilmiş bir çabanın bedenidir Conatus çeviri dergisi. Kapitalizmin küresel tehdidi karşısında emeğin yoldaşlığı ve mücadelenin dünyalılaşmasının uzamını yaratmak için kendi sorularımızı oluşturmamız, bu soruları ve cevaplarımızın farklılığını paylaşmamız gerekiyor. Yeni kavramlara, yeni çözümlemelere ve yeni deneyimlere ihtiyacımız var... Ulus devlete dayalı egemenlik ilişkilerinin çözülerek yeni bir egemenlik biçiminin kuruluş sürecinin içinden geçiyoruz. En başta yanı başımızdaki coğrafyalarda savaşın artık neredeyse egemenliği kuran ve yeniden üreten bir işlevle siyasetin kendisine dönüşmesine karşı emeğin özgürlük mücadelesi nasıl şekillenecek? Bu sayıda, emeğin özgürlük mücadelesinin söyleminin uzamını da belirleyecek olan 21. yüzyılın egemenlik ve devlet teorisi üzerine bir tartışma zemini sunmaya çalıştık. Emeğin politikliğinin olumlanması temelinde, egemenlik, devlet ve iktidar kavramlarının eleştirel okumalarından bir derleme hazırladık...

DERGİ KİMLİĞİ/İLETİŞİM

CONATUS ÇEVİRİ DERGİSİ

Adına İmtiyaz Sahibi: Selen Göbelez
Yazı İşleri Müdürü: Sinem Özer
Dizgi ve Baskı Öncesi Hazırlık: Barış Eroğlu

Film: Bay Grafik Matbaacılık ve Film Çıkış Hizmetleri
Baskı: Kayhan Matbaacılık: Tel: 0212 576 0136

Yönetim Adresi
Yeni çarşı Caddesi Kalkan Han Apartmanı No: 56/5
Galatasaray / Beyoğlu / İstanbul / Türkiye 34435

Tel: 0212 2448709
Faks: 0212 2922366

Web, E-posta: www.otonomyayincilik.com  iletisim@otonomyayincilik.com

Fiyatı: 10 YTL

ABONELİK KOŞULLARI Senelik (3 Sayı ): 27 YTL  Yurt dışı için (3 Sayı ): 30 Euro

Abonelik için iletişim: iletisim@otonomyayincilik.com

Yeni çarşı Caddesi Kalkan Han Apartmanı No: 56/5
Galatasaray / Beyoğlu / İstanbul / Türkiye 34435

Tel: 0212 2448709
Faks: 0212 2922366

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön