EDEBİYATTA ÜÇ NOKTA  Sayı:1 BAHAR 2008  
 

İÇİNDEKİLER:

 

cenk gündoğdu                        1                       1990’lar: edebiyatta ve hayatta karmaşa

nilgün armara                          4          şiir………...düşü ne biliyorum

pablo neruda                           5          poetika....... şiir boşuna yazılmış olmayacak!

cenk gündoğdu                        6          dosya......... 90’lere bakmak

serdar koçak                           7          söyleşi........ “90’ların kalp parolası yeniden isyandır’”

serdar koçak                         10          şiir.............. şarkı söyleyen kırmızı 

mustafa köz                          11          söyleşi........ “bireyi, olağan zaaf ve coşkularından…”

metin kaygalak                      17          söyleşi........ “90 şiiri bir gelecek şiiri değildir”

mustafa atapay                     19          şiir...............çıldırmışımdır

selim temo                            20          söyleşi........ “90’lar şiiri 80’lerden daha cesur bir şiirdi...”

derya önder                          23          şiir.............. alaturka

altay öktem                           24          söyleşi........ “’90’lar ortak şiir hareketlerinin artık geçerli...”

cihan oğuz                            28          söyleşi......... “’90’lar nispeten avangard bir içerik taşıyor…”

selahattin yolgiden                 29          şiir.............. yakın

ali ayçil                                 30          söyleşi........ “’90’lar hâlâ yaşayan…”

ömer erdem                          31          deneme...... benim gözümde

gökçenur ç                            31          şiir.............. ölüm,

nemciye alpay                       32          deneme...... ‘90’lar, bir iki not…

emel irtem                            33          şiir.............. x… xaller diyarı

enis akın                               34          deneme...... modern şiir vakit kaybediyor

hasan bülent kahraman          42          deneme...... son 25 yılda sanat

mehmet can doğan                45          deneme...... “‘90 kuşağı yok, şairler var”

ali şimşek                              47          deneme...... ‘90’dan gol yemek

ali k. metin                            50          deneme...... ‘90’ların şiirinde kutuplaşma eğilimleri

azad ziya eren                       53          şiir.............. ateşkanat

mahmut temizyürek                54           deneme…….şiiri, eleştiriyi deneyerek yaşamak

betül tarıman                           57           deneme…….’90’lı yıllar şair kadınlarında kadın kimlikleri

ahmet bozkurt                         63           deneme………kendi zamanını beklemeyen…

mehmet sümer                        67           deneme……..’90 şiiri ya da yükselen ayak sesleri

mehmet erte                         70          şiir.............. kaplan ve kapan

mehmet sarsmaz                     71           deneme………….’90 sonrası şiirin paradigması    

hilfan közyutar                       72           deneme……...”bir tren camından dünyayı…”

zeki coşkun                            74            deneme………..hüznün yeniden icadı II

beral madra                            77           deneme……..’80’li yıllarda sanat üretimi üstüne…

bente clod                             79          şiir (çeviri)…. mevsimler

emel irtem                            80          denem……… grunge şiir

kadir yüksel                           82          deneme……...’90’lı yıllarda öykücülüğümüz

hasan akbulut                         84            deneme………’90’lar türk sineması…

esra dicle                              89          deneme……… ‘90’larda tiyatro ortamı…

oktay emre                           96          kitap odası….. yeni kitaplar

(Şiir Defteri 2008 dergimizin Bahar sayısının ücretsiz ekidir.)

ŞİİR DEFTERİ

2008

Bu eser, 2007 yılında edebiyat dergilerinde yayımlanan şiirlerden ve kültür, sanat, edebiyat ortamımızı doğrudan ilgilendiren gelişmelerden hareketle oluşturuldu.

Şiir Defteri, her yıl olduğu gibi bu yıl da edebiyatımızın değerli kalemlerinin katkılarıyla ortaya çıkan kolektif bir çalışma oldu. Dört farklı şiir anlayışına sahip şairden oluşan ‘seçici kurul’umuzun (Arif Damar, Eray Canberk, Tarık Günersel, Şükrü Erbaş) onayıyla bir araya getirilen şiirlerin ve bunlara ilişkin yapılan değerlendirmelerin yanı sıra Nuri Demirci, Veysel Çolak, Ahmet Güntan, Mustafa Köz, Ahmet Yıldız, Çiğdem Sezer, Emel İrtem, Metin Kaygalak, Hakan Arslanbenzer, Hayriye Ünal, Sinan Oruçoğlu, Nilay Özer ve Azad Ziya Eren’in ‘2007 yılı poetik ortamı için soruşturma’ya verdikleri cevaplar; Sezai Sarıoğlu’nun yıl içinde yayımlanan ‘ilk kitaplar’a dair değerlendirmesi; Cihan Oğuz’un poetik kitaplar üzerine incelemesi; Tozan Alkan’ın 2007’de çeviri edebiyatı ve bu bağlamda şiiri değerlendirmesi; Özcan Erdoğan’ın ‘elektronik ortam ve fanzinler’ üzerine incelemesi; Şeref Bilsel ve Cenk Gündoğdu’nun ‘2007 yılında şiir ve hayat’  ile  ‘dergilere dair (s)özdüşümler’ başlığı altında kaleme aldıkları metinler, Şiir Defteri’nde yer aldı.

 

EDİTÖR'DEN:

1990’lar: Edebiyatta ve hayatta karmaşa


 

                Dünyada pek çok olguya ve kavrama 80’den sonra mevcut koşullarda bakılarak bunların üzerinde tekrar düşünülmeye başlandı. 90’larda ise ele alınan bu kavramlar edebiyatımızın içersinde de tanımlanmaya çalışıldı…

                1960 ve 70’lerin sunduğu siyasi-sosyal ortam ve coşkulu hava 1980’lerde yerini cezaevlerine,  sıkıyönetim hallerine, sürgünlere, yasaklamalara ve ölümlere bıraktı. 1990’larda ise kendine kapanan ben’in odalarına girip çıkan, yenilginin egemenliğine teslim olan şairin o halleri karşıladı bizi. Şiir, postmodernizm kavramıyla hem teknik manada hem de organik bağlamda bu dönemde içli dışlı olmaya başladı. Bu zaman dilimine yani 1990’lara gelinceye kadar modern şiir darbelerle kuşaklaşan duraklarla anılıyordu. Farklı düşünce dünyalarına ve dilsel anlayışlara sahip şairler algılayamadıkları/algılamak istemedikleri metni ve yazarını postmodern sıfatı ile ilişkilendirdiler. Şiir, çoğalan televizyon kanalları, video klipleri, cd, mp3 gibi teknolojik araçlarla ilişkilendirilmekte gecikmedi.

                Kadınların cinsel bir meta olarak reklam sektörüne sunulmasına inat 1990’ların ikinci yarısı nitelik ve nicelik anlamında şair kadınların yoğunlaştığı bereketli yıllara sahne oldu.

                1990’larda Doğu Bloku ülkelerindeki çözülme, Almanya’da duvarların yıkılması ve bu süreçte benzer sosyolojik hareketler, Türkiye’nin iç ve dış politikada istikâmet değiştirmesine neden oldu. ‘90’lar her anlamda; ‘80’lerin parçaladığı ortamdaki kaotikliğin yaşandığı bir döneme denk düşer. Bu yıllarda faili meçhul cinayetlerin artışı (Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Muammer Aksoy, Turan Dursun…), Güneydoğu’da yaşanan savaş ortamı, Erzincan depremi, Zonguldak’taki grizu patlaması, Sivas katliamı gibi pek çok trajik olay kazındı belleklerimize. Bu sancılı yıllara bir de reel sosyalizmin bitişinin yarattığı umutsuzluk da eklenince; edebiyatımızda politik bilinci geliştirmeyi arzu eden, apolitik gidişata karşı ezilenden yana taraf olmaya ve örgütlülüğe davet eden metinleri ve hareketleri bünyesinde bulunduran dergiler dolaşıma girmeye başladı. Evrensel Kültür, İnsancıl, Eşik, Kunduz Düşleri (Piya birlikteliği), Gerçek Sanat, Berfin Bahar gibi dergiler bu yıllardaki apolitik gidişata ve yaşanan çürümeye karşı edebiyat cephesinden itiraz eden, özgürlükçü arayışlardır.

                                1990’ların başında mevcut kültür sanat ortamına ve egemen anlayışa karşı rahatsızlığını ortaya koyan bir grup şair tarafından kaleme alınan ‘Sanat Hareketi’; bilginin kişiselleştirilmesini ve her türlü iktidar ilişkisini reddeden bir anlayış etrafında edebiyatçıları örgütlü mücadeleye davet eden bir çağrıydı. 1994’te Mehmet Sarsmaz ve arkadaşları tarafından 4. Yeni Şiir Bildirisi imza altına alındı. Travesti şiir (Zeki Coşkun), Neoepik Şiir (Hakan Arslanbenzer,  Hakan Şarkdemir) adlandırmaları da bu yıllarda oldu.

                 Bu dönemde dolaşıma giren dergiler: Argos, Biçem, Dize, Edebiyat Dostları, Edebiyat Eleştiri, Fayton, Göçebe, İpek Dili, Kavram Karmaşa, Kaşgar, Kunduz Düşleri, Ludingirra, Mavi Yaka, Poetik’us, Sombahar, Şiir Ok-u, Ütopya, Yeni Biçem…         ‘90’larda hemen her alanda bir endüstrileşme söz konusudur. 1990’larda yazan gerek eleştirmen, gerekse şair eleştirmenler bu dönemde poetik açılımlı yazılarını sürdürdü: Cihan Oğuz, Halim Şafak, Hüsamettin Çetinkaya, Mahmut Temizyürek, Mehmet Can Doğan, Mustafa Durak, Oktay Taftalı, Orhan Kahyaoğlu, Yücel Kayıran Orhan Koçak ve Mehmet H. Doğan.

                1990’larda şiirde nihilist ve anarşist bir damarın açılmaya başladığını görüyoruz. Dünyadaki siyasi gelişmelere paralel olarak bu durum bizde 1990 öncesinde dağılan politik birliktelikler, cezaevi sonrasında oluşan yalnızlıklar ve ekonomik sıkıntılarla baş gösterdi. ‘90’ların şiir ikliminde; Ali K. Metin, Altay Öktem, Altay Ömer Erdoğan, Aydın Afacan, Ayhan Bozkurt, Bayram Balcı, Bejan Matur, Betül Tarıman, Birhan Keskin, Cevdet Karal, Cihan Oğuz, Çiğdem Sezer, Emel İrtem, enderemiroğlu, Enis Akın, Enver Topaloğlu, Gökçenur Ç., Hüseyin Alemdar, İbrahim Tenekeci, Mehmet Can Doğan, Metin Kaygalak, Mustafa Köz, Oğuz Özdem, Ömer Erdem, Selim Temo, Serdar Koçak, Selma Ağabeyoğlu, Seyhan Kurt, Turgay Kantürk, Yavuz Özdem, Yılmaz Arslan, Zeynep Uzunbay gibi şairler yazdıkları nitelikli ve farklı şiirlerle yer almışlardır.

                Önümüzdeki sayı ‘genç’ şairlerin ilgiyle beklediği 2000’ler dosyasını hazırlayacağız. Farklı disiplinlerden konuya yaklaşan yazı/eleştirilerinizi bekliyoruz…

Cenk GÜNDOĞDU


 

 

DERGİ KİMLİĞİ/İLETİŞİM

Edebiyatta Üç Nokta, Mevsimlik Edebiyat Dergisi, Ulusal, Süreli, Yıl: 1, Sayı: 1, Bahar 2008

Sahibi: İKAROS YAYINLARI adına Hasan ÇEÇEN

Genel Yayın Yönetmeni: Özcan ERDOĞAN         

Editör: Cenk GÜNDOĞDU

Danışma Kurulu:       Kemal ÖZER, Eray CANBERK, Mehmet TANER, Salih BOLAT

Mizanpaj: Ersin ÇAKMAK                               

Kapak  Tasarımı: Murat AKKAN

İletişim Tel: (212) 427 27 68  Gsm:(532) 520 37 68

Baskı: Ayhan Matbaası (212) 629 01 65 Bağcılar/İstanbul

Ederi: 12,00 YTL (ekinde yer alan Şiir Defteri 2008 ile birlikte)

Yazışma Adresi: Yoğurtçu Park Cad. Yoğurtçu Apt. 50/8 Kadıköy/İstanbul

Web, E-mail: www.ikarosyayinlari.com , ucnokta@hotmail.com , edebiyattaucnokta@gmail.com

Yayınevi Adresi: İkaros Yayınları Silahtarağa Cad. Kurtuluş Apt. No: 215 Kat: 2 / 2   Eyüp/İstanbul

ISSN: 1305 - 2450

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön