GÖSTERİ  Sayı:285 Kasım-Aralık 2006  
 

İÇİNDEKİLER:

 

Artık Nobel'li bir yazarımız var Orhan Pamuk       5

Feridun Andaç

Orhan Pamuk'un romanla süren yolculuğu          8

Turgut Göğebakan

Batılılaşma maceramızın romanı 11

Mustafa Şerif Onaran

Çözülen sevi ilişkileri     16

Erendiz Atasü

Kadın edebiyatı 19

Mustafa Fırat

Hilmi Yavuz: Doğru bildiklerimi, düşman edineceğimi

bile bile, söylüyorum      20

Necati Güngör

İslâm Peygamberi'nin şiir ödülü  24

Denizcan Karapınar

Ahmet Ümit: Karakterlerimin acılarını hissettim, kahroluşlarını yaşadım . .26

Arif Damar

Bir gökkuşağı inerse nasıl          29

Sevİlay Koçoğlu

İmparatorlukların başkentinde tarih sinemayla buluşuyor              30

Celâl Soycan

Metin Cengiz'le kanat kanada     34

Özgür Durgun

Nezaket Ekici: Saklanmış duygu ve korkularımızı

ortaya çıkartmak istiyorum         38

Erdem Öztop

Mehmet Eroğlu: İnsanoğlunun erdemleri acılarına verdiği karşılıklardır . .40

Arife Kalender

Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiiri     44

Aziz Çağlar

İpek Yolu ülkelerinin sinemaları Bursa'ya konuk oluyor     52

Doğan Ergül

Bakır ay            57

Yaşar İlksavaş

Sahnelerden: İhtiras Tramvayı / Dönme Dolap      58

Deniz Durukan

Baki Ayhan T.: Şair, kendini hırpalayan insandır  60

Kemal Gündüzalp

Uykusu Sakız'daki öykülerde çocuk cinselliği      64

Hasan Efe

Görsel ve yazınsal bir ürünün anlam olarak işlerliği          71

Yıldız Cıbıroğlu

Şemsa Yeğin: Dil bilmekle çeviri yapabilmek eşanlamlı değil        72

Deniz Akkan

Örnek bir yıllık ve antoloji: 2006 Şiir Defteri          76

Ertuğrul Efeoğlu

Emeğin artı değeri: 2006 Edebiyat Yıllığı             78

Ahmet Eken

Değişik bir coğrafya kitabı          82

Gösteri kitaplığı          84

Ajanda . . .90

Bulmaca          98

EDİTÖR'DEN:

 

DERGİ KİMLİĞİ/İLETİŞİM

GÖSTERİ  Sanat Edebiyat Dergisi,

Genel Yayın Müdürü: Doğan Hızlan

T.Kişi Temsilcisi S.Yazıişleri MüdürüHami B.Çağdaş

Fotoğraf Danışmanı: Ara Güler

Yönetim Yeri: Hürriyet Medya Towers  Güneşli-İstanbul

E-posta: gosteri@hurriyet.com.tr

İletişimTel: (212) 677 03 84 / (212) 677 00 00

 

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön