HECE  Sayı:120  2006  
 

İÇİNDEKİLER:

 

KUM SAATİ
Necati Mert / Yusuf Kaplan’la Adapazarı’nda
Mehmet Narlı / Merkez Kaç, Okur Tut
Cemal Şakar / Kapıkulu Sanatçılığı    
Arif Ay / Edebiyatımızın Adı Türk Edebiyatıdır   
Necip Tosun / Yıldızlar, Alkışlar ve Tribün   
Ercan Yıldırım / Nobel: Türkiye Önemli Bir Ülkedir   
 
Hasan Aycın / Çizgi   
Hayriye Ünal / Yerle Bir   
Hüseyin Atlansoy / Acemi   
Mustafa Muharrem / Siyahlar Evsiz   
Kenan Çağan / Gecekonmazların Gündüz Olmazların Sabilerin...   
Mesut Güzelce / Yol   
Atilla Yaramış / Candan Öte   
Mehmet Solak / Gitme/sen   
Mustafa Oğuz / Yeni Buldum Mavimi   
Mehmet Uçar / Senin Mevsimin / Sessiz Yol  
Aydın Ünal / Filistin’in Unutulmuşları   
Işık Yanar / Saklı Poetika   
Kâmil Aydoğan / Günlüklerim: Hata Notları   
Josef Kunz / Novel   
 
Dosya: “1980’DEN GÜNÜMÜZE ŞİİRİMİZİN
EĞİLİMLERİ VE SORUNLARI-I”
 
Hayriye Ünal / Beş Eğilim: Beş Şair   
Enis Akın / Türk Şiirinde Konuşan Kim?   
Ali K. Metin / 80 Sonrası İmgeci Şiirdeki Tökezlemeler   
Baki Asiltürk / 1980 Kuşağı’nda İmgeci Şiirin Öncüleri   
Ali Emre / Düzyazı-Şiirin, Bir Sorun ya da Bir İmkân Olarak Şiir...   
Mustafa Muharrem / İpek Dili’nin Eşikleri   
Arif Ay / 1980 Sonrası Şiirinde Estetik Dönüşümler   
Mustafa Şerif Onaran / "80 Sonrası Şiiri"Nin Uzaktan Görünüşü   
Erdal Çakır / 1980 ve Sonrasında Lirizmin Fetih Poetikası   
Celâl Fedai / 1980 Sonrası Şiir Üzerinde Kuş Uçuşu:...    
Osman Hakan A. / 80 Sonrası Türk Şiirinin ‘Eğilimi’ ya da...   
Hüseyin Atlansoy   
Tarık Günersel   
Osman Konuk   
Haydar Ergülen   
Ali Ural   
 
Mustafa Aldı / Çuf! Çuf! Çuf! Çocuk Edebiyatında Tren   
Sevim Kebeli / Hayattan Kadınca Sahneler: Levâyih-i Hayât   
 
KİTAPLIK
Nalân Yıldız / Salome   
Ali Abacı / Hal ve Zaman Mektupları-Vatan Dersleri   
Fatma Elçi / Edebiyatımızda Fatih   
Hayrunnisa Ergezen / Şey   
Muammer Öztürk / Güzel Sarı Tuna  

 

EDİTÖR'DEN:

 

 

DERGİ KİMLİĞİ/İLETİŞİM

 HECE   Aylık Edebiyat Dergisi          Sayı:

 114-115-116

Yayın Türü:

 Yerel Süreli

HECE Yayıncılık Ltd.Şti. Adına Sahibi:

 Ömer Faruk ERGEZEN

Yazı İşleri Müdürü:

 İbrahim ÇELİK

Yayın Yönetmeni:

 Hüseyin SU

Yönetim Yeri

 Konur Sk. No:39 / 1 Kızılay / ANKARA

Yazışma

 P.K. Yenişehir / ANKARA

Tel:

 (0312) 419 69 13

Faks:

 (0312) 419 69 14

İnternet Adresi:

 www.hece.com.tr

e-posta:

 hece@hece.com.tr

Teknik Hazırlık:

 Hece / Bülent GÜLER

Kapak:

 Sarakusta www.sarakusta.com.tr

Baskı:

 Öncü Basımevi Tel: (0312) 384 31 20

 

 Kazım Karabekir Cad. Ali Kabakçı İş Hanı No: 86 / 2 İskitler / ANKARA

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön