HECE ÖYKÜ  Sayı:18  2006  
 

İÇİNDEKİLER:

 

ÖYKÜGÜNDEMİ                                          
Ömer Lekesiz              Sait Faik’i Sevmek                              
Jaklin Çelik                 Ödül mü Ceza mı?                               
Cemal Şakar               Ekmek Kapısı                                      
Suavi Kemal Yazgıç      Kadim Hikâye Yeni Öykü                     
Ercan Yıldırım              Öykünün Heceöykü’den Beklediği          
 
                               ÖYKÜLER
Necip Tosun               Sözcükler                                        
Sadık Yalsızuçanlar      Bahnhoftan Dönerken İçime Bıraktığın Tuhaf İşaretler 
Nalan Barbarosoğlu      Denize Gömülen Ada                          
Jale Sancak                Bataklık Hikâyesi                               
Mihriban İnan Karatepe Ağzı Bir Yayık Ayran Alır                     
Abdullah Harmancı       İdeal On Bir                                    
Yusuf Eradam             Beyaz Ortanca                                 
 
Hasan Aycın               Çizgi                                               
DOSYA                      TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE MEKÂN-2
Ertan Örgen                Sosyal Gerçekçi Bakışın Uzaktaki Köyü   
Cemal Şakar               Sığınma Mekânı Olarak Ev                   
Necip Tosun               Flaneur’den Irazca’ya Merkez-Taşra Görünümleri        
Ayfer Tunç                 Geçilen Bir Mekân Üstüne, "Fikir Uçuşu" 
Ercan Yıldırım              İslâmî Mekânlar                               
 
                               SORUŞTURMA: ÖYKÜ VE MEKÂN İLİŞKİSİ
Cemil Kavukçu             Öyküde Mekân                                
Mario Levi                  İstanbul’un Sesleri                           
Nalan Barbarosoğlu      Öykü-Mekân İlişkisi Hakkında...          
Sibel K. Türker            Öykü ve Mekân                               
Behçet Çelik               Hikâye - Mekân İlişkisi                      
Ayşe Sarısayın            Zamanın İçindeki Yolculuğumuzun Durakları...  
 
                               ÖYKÜLER
Temel Karataş             Hızar Sesi                                      
Ömer Faruk Dönmez     Sorular                                          
Mazlum Dirican            Kökler                                           
Abdullah Şevki            Selim Bey ve Ailesi                           
Celal İlhan                  Nafiz’e Haksızlık Ettik                        
Seda Yücel                 Gece Yanığı                                    
Murad Kirmanî             Mecid’in Hikâyeleri-1 / Kitap Aşığı       
 
Sevda Dırağa Canbaz   Anton Çehov’un Kırk Dört Yılı             
Hayati Koca                Edebi Metinlerde Bakış Açısı ve Anlatıcı...
 
                               SÖZLÜK
Hüseyin Su – Ömer Lekesiz Öykücüler ve Öykü Kitapları Sözlüğü-18     
 
                               ÖYKÜ KİTAPLIĞI
Suavi Kemal Yazgıç      Cam Irmağı Taş Gemi                       
Seda Yücel                 Geyikler, Annem ve Almanya
                               Yazılı Kaya                             

EDİTÖR'DEN:

 

 

DERGİ KİMLİĞİ/İLETİŞİM

HECE   İki Aylık Öykü Dergisi         

 

Yayın Türü:

 Yerel Süreli

HECE Yayıncılık Ltd.Şti. Adına Sahibi:

 Ömer Faruk ERGEZEN

Yazı İşleri Müdürü:

 İbrahim ÇELİK

Yayın Yönetmeni:

 Hüseyin SU

Yönetim Yeri

 Konur Sk. No:39 / 1 Kızılay / ANKARA

Yazışma

 P.K. Yenişehir / ANKARA

Tel:

 (0312) 419 69 13

Faks:

 (0312) 419 69 14

İnternet Adresi:

 www.hece.com.tr

e-posta:

 hece@hece.com.tr

Teknik Hazırlık:

 Hece / Bülent GÜLER

Kapak:

 Sarakusta www.sarakusta.com.tr

Baskı:

 Öncü Basımevi Tel: (0312) 384 31 20

 

 Kazım Karabekir Cad. Ali Kabakçı İş Hanı No: 86 / 2 İskitler / ANKARA

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön