İTAKİ  Sayı:3-4 2007  
 

İÇİNDEKİLER:

 

4- Editörden
5- Mehmet Taner / Atlar
6- Oruç Aruoba / Baltalanan İncir’e Ağıt
7- Ebubekir Eroğlu / Yatağını Terk Etmiş Irmak
8- Orhan Alkaya / Yalnızlık Arayışı 1, 2, 3
11- Osman Konuk / güneysiz
12- Yücel Kayıran / Uyanırken Uykuda
14- Orhan Tüleylioğlu / Yansımaların Geometrisi
15- Ayhan Kurt ile Şiir Sanatı Üzerine / Murat Kuruş
23- Hüseyin Kıran / İnanmak Çilesi Bitti
25- Cihan Oğuz / Eksik Kalmış Bir Ağıt İçin
26- Selim Erdoğan / Delirme Saatleri - 2
27- Aydın Afacan / Argo...ricat...pusula
28- Veysi Erdoğan / Esrâri
29- Murat Kuruş / Kir (Sâkînâme - 2)
30- Salim Nacar / Beyaz Bir Ölüm Sandık Eflatun Bir Perdeyi
 
DOSYA:  Varlık Durumu
33- Ali Galip Yener / Varlık, Şiir, İktidar: Sartre'ı Anımsamak
38- İrfan Yıldız / Varoluş: Bin Yamalı Elbise! Var Olmanın Sınırsızlığı…
54- Peter Rohde /Kierkegaard ve Zamanımız & Varoluşçu Düşüncenin Yolu / Çev: Salim Durukoğlu
60- Ben Rogers / Heidegger’de Ortaya Çıkan Şiirsellik / Çev: Salim Durukoğlu
69- Sadık Yalsızuçanlar / Varlığın Sesi Olarak Şiir
81- Soruşturma / Sorular: Yücel Kayıran / Cevaplayanlar: Doğan Hızlan, Oğuz Demiralp, Tuncer Uçarol, Mustafa Durak, Ali Galip Yener
91- Yücel Kayıran / Varoluş Durumunu Nesne Edinmek Neyin Karşıtıdır: 1. Anlatı Şiiri
103- Cemal Atay Genç / Melih Cevdet Anday' da Yokluk ve Varlık
107- Ömer Erdem / Şiir Varlık
109- Mehmet Sarsmaz / '90'lı Yıllar Şiirinin Ontolojik Paradigmasının Anlaşılmasına Doğru...
111- Murat Kuruş / Öz-ben, Ben, Öteki; Varlık, Var Olma, Yokoluş; Varlık, Var Olma ve Yokoluş Alanı Olarak Ruhluk ve Dünya Kavramları Ekseninde Yücel Kayıran'ın Ruhlukta Şiirine Ontik Bir Bakış Denemesi
142- Yaşar Güneş / 90'lı Yılların Şiirinde Öznenin Varlıksal Durumu- 1
156- Metin Cengiz / Toplumcu Şiirimiz ve Varoluş Sorunu
162- Veysi Erdoğan / Metin Altıok Şiirinde Varlığın Gezgin Hali ya da Gitmenin Vazgeçilmezliği
167- İsmet Emre / Sezai Karakoç'un Sanat Anlayışına Ontolojik Bir Yaklaşım
171- Salim Nacar / Turgut Uyar’ın ‘Geyikli Gece’ Şiirini ‘Biz’lik ve ‘Ben’lik Durumu Ekseninde Bir Değerlendirme

179- Afşar Timuçin / Sabahattin Ali'de Yalnızlık ve  Kapatılmışlık Duygusu
185- Tahir Erdoğan Şahin / Düşüncelerin Doğuşu, Gelişimi ve Çağdaş Düşünce Hareketleri-I
192- Esma Şimşek / Karacaoğlan’ın Günümüze Yansımaları
216- Salim Durukoğlu / Kaygı, Korku ve Balkon Olgusu & Sezai Karakoç'un “Balkon” Şiirini Çözümleme Denemesi

 

 

EDİTÖR'DEN:

 

 

DERGİ KİMLİĞİ/İLETİŞİMİtaki (üç aylık felsefi edebiyat dergisi)'nin yeni sayısı çıktı. Yayın hayatına Malatya merkezli olarak başlayan itaki, Gaziantep'te devam ediyor yolculuğuna. Zaten itaki'nin kendisi bir yolculuk değil mi! Malatya-Adıyaman-Gaziantep üçgeninde gezgin bir dergi itaki...
Yeni sayısı iki sayıyı kapsayacak şekilde hazırlandı: 3 ile 4. sayılar birlikte yayınlandı. 
İletişim için:
itakidergisi@hotmail.com
muratkurus@hotmail.com
0 505 293 75 76
0 342 336 37 93
İtaki, ilinizdeki seçkin kitabevlerinde...

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön