KİTAP-LIK  Sayı:104 Nisan 2007  
 

İÇİNDEKİLER:

 
EDİTÖR'DEN

RÜZGÂR GÜLÜ

Azad Ziya Eren, Süreyya Berfe, Sevengül Sönmez

ŞİİR

Mehmet Mümtaz Tuzcu - Kafe Hamra (Celebin Yeri)

Sina Akyol - Onca Ölü’nün Birbirine Söylediği: Hamalşiir

Metin Fındıkçı - Güneşe Nakış

Necmi Zekâ - Şudur Budur

İrfan Yıldız - Kar Havası

Tuncer Erdem - Petropavlovsk-Kamçatski Odense

Ömer Şişman - Yivimser

Hayriye Ünal - Sana İsnat Ettiğim Suçlar

Ahmet Çakmak - Balıklı Gecede Çarşılar

Fahri Öz / Ege Berensel - Re: Beyaz Ova

Selahattin Yolgiden - Yol

Arif Erguvan - The Fil Adam

Ömer Berdibek – Şafak Keder Münzevileri

Sine Ergün - Susmak

SÖYLEŞİ

Seyhan Erözçelik - Kırk Beşinci Yaşın Soruları

ÖYKÜ

Yavuz Ekinci - Aynalar

Kerem Işık - Masal

Barış Acar - Pıhtı

DENEME

Gürhan Tümer - Atları Yazmak Üzerine Söyleşmek

Ahmet Bozkurt - Unutma Zamanı

GÜNLÜK

Tarık Günersel - 18-19 Yaş Düşünceleri

DOSYA

Madame Bovary

Saadet Özen - Ahlâk ve Gerçek

Charles Baudelaire - Gustave Flaubert’in Madame Bovary’si

Oğuz Demiralp - Dil Dilberi

Serdar Rifat Kırkoğlu - Öteki Olma Arzusu: ya da Madame Bovary

Jean-Michel Maulpoix - Emma Bovary Bir Erkekti

Gilles Visy - Burjuva Bir Bovarizmin Uyarlanması ve Gülünçleştirilmesi

BABİL KULESİ

Orhan Suda - Sevgili Şiir

Halide Yıldırım - “Genlerimizde şiir var”

Bâki Asiltürk - Şiir Yıllığı ve “Asaleten Şair”!

Yücel Kayıran - Ebubekir Eroğlu ve Sezai Karakoç’un Şiiri

Sabri Gürses - Türkçede Puşkin: Olga Lebedyeva’dan Azer Yaran’a

Emel Koşar - İstanbul’da Bir Ramazan

BULMACA

 

EDİTÖR'DEN:

Avangard edebiyat olay örgüsünden vazgeçince boşluk, kaçınılmaz olarak, paralel bir sistem –kitle edebiyatı– tarafından dolduruldu. Ve kitle edebiyatının önemi kaçınılmaz olarak, giderek arttı. Kitle edebiyatını çekici kılan 'hikâye anlatması'dır ve hepimizin hikâyelere ihtiyacı vardır. (Franco Moretti)

Türkiye, edebiyat dergisi bolluğu bakımından başka ülkelerle kıyaslanamaz durumda. Şiirin ve öykünün şahlanışına dergilerde tanık oluyoruz. Roman ise kitap piyasasının malı olmaktan memnun gözüküyor. Uzaktan, ve şimdilik...
Teşrih masasına yatırılmayı bekleyen romana, gazetelerin kitap ekleri kucak açmış beklerken, edebiyat dergilerinin yavaşça sırtını dönmesi ne anlama geliyor? Edebiyat ortamı ile kitap piyasası arasında ‘roman’ üstünden bir çekişme mi yaşanıyor? Bu çekişmenin, birbirini dışlamaya, hatta küçümsemeye varması Türkiye’ye özgü bir sorun değil mi?
“Herkes roman yazıyor!”, “Memlekette şair çok!” şikâyetleri, tuhaf ama, herkesin dilinde. “Herkesin” yazması, başlı başına bir sorun mu? Yılda şu kadar ya da bu kadar roman yayımlanması, dergilere daha çok şiir akması edebi bir konu mu?
Dileyen dilediği romanı dilediği sayıda yazar, yayımlar, ya da okur. Niceliksel bir yaklaşımda bulunulacaksa belki ancak başka disiplinlerin (sosyoloji, psikoloji...) yardımıyla mantıklı sonuçlara varılabilir. Sadece edebi bir yorumun geçerliliği, en azından bu noktada, tartışmalıdır.
Giderek, yazı araç gereçlerindeki gelişmeleri de işin içine katmalı, “roman patlaması”ndan dem vurulduğunda. “On beş yirmi yıl önce, her evde bilgisayar yokken, roman patlayamaz mıydı?” başı çekebilecek bir soru. Roman üretiminde teknolojinin rolü, tek başına irdelenmeli.
“Avrasya Maratonu”dur edebiyat, ayrım yapılamaz başlama çizgisinde. Nasılsa, yol ayıracaktır herkesin yolunu.

Geçen sayıda yayımladığımız Sevim Burak’ın “Büyük Günah” adlı öyküsünü bize ulaştıran Bedia Koçakoğlu’na teşekkür ederiz.


 


 

DERGİ KİMLİĞİ/İLETİŞİM

KİTAP-LIK

Yapı Kredi Kültür Sanat Yay.AŞ. Adına Sahibi: Ali İhsan KARACAN

Sorumlu Yazı İşleri Müd.:Aslıhan DİNÇ

Editör: Murat YALÇIN   myalcin@ykykultur.com.tr 

Yapı Kredi Yayınları Genel Müdürlük
Yapı Kredi Kültür Merkezi
İstiklal Caddesi No: 285
34433, Beyoğlu, İstanbul
Tel: (0212) 252 47 00 (pbx)Faks: (0212) 293 07 23
Web: www.ykykultur.com.tr 

Satış ve Pazarlama

Sanayi Mh., Atatürk Cd., Sezgin İş Merkezi, No: 20, 4. Levent, İstanbul
Tel: (0212) 279 70 68-69 / 279 84 25 / 325 50 58-59
Faks: (0212) 282 56 86 / 279 81 48
ykypaz@ykykultur.com.tr

 

Yapı Kredi Yayınları Satış Noktaları

İSTANBUL
İstiklal Caddesi No: 285/287
34433 Beyoğlu
Tel: (0212) 252 47 00 (pbx)
Faks: (0212) 251 71 95

ANKARA
Atatürk Bulvarı No 93,
06422 Kızılay
Tel: (0312) 435 85 94

İZMİR
Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 46/A 35220 Alsancak
Tel: (0232) 463 82 90

 

Çeviri ve telif dosya başvuruları
gkandemir@ykykultur.com.tr

Telif Hakları
ssonmez@ykykultur.com.tr

Müze
ssenturk@ykykultur.com.tr

Satış
ftepe@ykykultur.com.tr

Halkla İlişkiler
ahaksun@ykykultur.com.tr

 

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön