ÖTEKİ-SİZ Sayı:2006/1 (Temmuz-Ağustos-Eylül) 2006  
 

 

İÇİNDEKİLER:

 

Yazılarıyla:

Hüsamettin Çetinkaya, Asuman Susam, Halim Şafak, Ömer Serdar, İsmail Cem Doğru, Sabahattin Umutlu, Virgil Suarez, Müslüm Kabadayı, Hikmet Temel Akarsu, Emre Erbatur

 

Ödüller konusunda görüş bildiren şairlerimiz:

 Abdulkadir Budak, Adil Okay, Adnangül, A. Galip, Ahmet Özer, Alper Akdeniz, Alper Gencer, Alphan Akgül, Arslan Bayır, Attila Aşut, A. Uğur Olgar, Aydanur Saraç, Ayten Çolakoğlu, Bâki Ayhan T, Bedriye Korkankorkmaz, Betül Dünder, Betül Tarıman, Bülent Güldal, Burhan Gündoğan, Cafer Keklikçi, Cem Uzungüneş, Cengiz Şenol, Cenk Gündoğdu, Çiğdem Sezer, M. Demirel Babacanoğlu, Emel Güz, Emrah Altınok, Halide Yıldırım, Hamdi Özyurt, H. İhsan Sönmez, Hilmi Haşal, Hüseyin Köse, İbrahim Baştuğ, İsmail Cem Doğru, Kemal Gündüzalp, Kemal Özer, Mehmet Şah Erincik, Metin Güven, Metin Kaygalak, Metin Göz, Mehmet Altun, Mehmet Can Doğan, Metin Cengiz, Mustafa Fırat, Nesrin K. Kiraz, Nurduran Duman, Oktay Taftalı, Onur Caymaz, Osman Hakan A., Özcan Erdoğan, Özlem Tezcan Dertsiz, Özgen Seçkin, Selma Ağabeyoğlu, Seyhan Erözçelik, Seyyidhan Kömürcü, Sinan Oruçoğlu, Şeref Bilsel, Şükrü Erbaş, Tamer Öncül, Tekin Gönenç, Tezer Cem, Veysel Çolak, Volkan Hacıoğlu, Yılmaz Arslan.

 

Dergide ayrıca öteki-siz’in ödüllerle ilgili sorularına yanıt veren bazı ödül kurumlarının yanıtları ile şiir ödülleri/yarışmalarının, ödül alan şairlerimizin listeleri ile

Öztürk Uğraş, Cenk Koyuncu, Özge Dirik, Metin Cengiz, Hilmi Haşal, Tuğrul Asi Balkar, Metin Fındıkçı, Suna Aras, Hakkı Engin Giderer, Zeynep Uzunbay, Cengiz Şenol, Asuman Susam, Yavuz Özdem, Mazhar Kara, A. Galip, Yılmaz Arslan, Ahmet Çakmak, Ali Aydemir, Berna Olgaç, Cahit Ökmen, Doğan Ergül, İsmail Cem Doğru, İbrahim Topaz, Kemal Gündüzalp, Ahmet Can Akyol, Volkan Hacıoğlu, Mesut Aşkın, Cafer Keklikçi, Mehmet Altun, Hamza Ümit Kadıoğlu, Salih Aydemir, S. Aylin Antmen, Aslı Köprüceli, C. Hakkı Zariç, Derya Önder,  Jean Pierre Crespel, Mona Daher ve Nahide Kebiri’den şiirlere de yer verildi.

 

EDİTÖRDEN:

Bir sanat yapıtı -hangi alanda olursa olsun- değerlendirilirken onun taşıdığı çelişkiler de göz önüne alınabilmeli… Çünkü sanat eseri bilinen tasarımları ve bu tasarımlar üzerinden birkaç eğilimi birden yansıtır. Bunlardan ilki ürünün kutsallaştırılması; ikincisi ise, ürünle yaratılmak istenen ilgi… İlki sanatçının kendi içselliği,  ikincisi onun dışsallığıdır…

Özerkliği oluşmayan ödül kurumu/ödül jürisi/ ödül sahibi gibi kavramlar da bir şey ifade etmiyor…  Çünkü bu durumda etkin ve etkinleştirilen ürün değil, bu tür sıfatlar ve onların işlevleri… Yani daha çok koşullardan bakılıyor ödüllere… Bu anlamda yapıt kendisini aşan, ürün sahibini aşan ve  onu boğan bir duruma düşebiliyor…  Daha çok görece bir nitelik taşıyor ödüller…

George Dickie, “sanat yapıtı” için iki anlamın ayırt edilmesini öneriyor: İlki “her türlü değerlendirmeden bağımsız bir değerlendirici anlam” ve bir de “sınıflandırıcı anlam”… Düzenlenen ödüller daha çok sınıflandırıcı bir ayrım yaptığı için güncel bir nitelik sunuyor…  Daha çok bir statü yaratılıyor… Bu da şiirin dolayısıyla sanatın “hayır” dediği şeyle örtüşmüyor…

Bir başka konu, sanat eserine ödül verilirken bütün-parça ilişkileri içinde nasıl değerlendirildiği. Yalnızca iyi bir tekniğe sahip olmak sanat eserini değerlendirmeye yeter mi? Ya da bilinç veya beceriyle değerlendirme yapmak?

Ödüller daha çok mesleki görev anlayışıyla verildiği için, etik ve estetik değerler göz önene alınmıyor…  Ödül, şairin eserine hayranlık uyandıran bir etkinlik olarak gösterilir ve onu genelleşmesine olanak sağladığı sürece bir mekanizma/ bir kavram olarak kalır. Bu bakış açısıyla verilen ödüller sanatsal kaygılardan ve kendi alanına katkıda bulunmaktan uzağa düşüyor…

Gerçek bizi şaşırtıyor ve yanıltıyor…

Ödüller konusunu öteki-siz’de işlemeye karar verdiğimizde karşımıza nelerin çıkabileceğini az çok kestiriyorduk ama doğrusu bu kadarını da beklemiyorduk. Cevabını öteki-siz’in içinde siz de göreceksiniz. Özellikle gündelik hayatımızdan sanatın hemen hemen her alanına kadar ket vuran 1980’den sonra karşımıza çıkan tablo tam bir yığılmaya dönüşüyor. Bu sayıyı hazırlarken zaman zaman çok sıkıldığımızı da itiraf etmeliyiz. Sayıları iki yüzü bulan ödüller, bu ödülleri düzenleyenler ve bu ödüllerin soluk almasını sağlayan şairler, şair adayları hakkında yok denecek kadar az kaynağa rastladık. Bu kaynakları eski-yeni edebiyat dergileri, gazetelerin kitap ekleri, yıllıklar, antolojiler, seçkiler, şairlerin kendi kitaplarındaki biyografileri, soruşturmamıza yanıt veren ödül kurumlarının kendileri, internet olarak sıralayabiliriz. Ne var ki yine de ulaşamadığımız bilgi yığını yaptıklarımızdan çok daha fazla… Edebiyat dergilerinin işlevi belki de yolu açmak… Çoğu şair arkadaşımızın bu konuya bizi desteklemeyen bir tavırla baktığını hem biliyoruz hem tepkilerine sözlü-yazılı olarak şahit olduk. Ortam havalandırılmadıkça elbette ödüller devam edecek, alınacak-verilecek… Yani çark dönmeye devam edecek. Biz yine de dillendirmekten, görmekten her fırsatta kaçındığımız şu “ödül konusu”na girmek istedik.  Hâlâ devam eden ya da artık düzenlenmeyen yüze yakın ödül kurumuna, yüzelli civarında ödül alan şairimize, ayrıca bir ödüle katılıp katılmadığını bilemediğimiz ama yazılı kaynaklarda ödül almamış görünen şairlerimize sorular sorduk. Altmışa yakın şair, onbeş civarında kurum ve ne yazık ki ancak birkaç seçici kurul üyesi sorularımıza yanıt verdi. Özellikle bu bölümün kendi eleştirilerini kendisinin yarattığını, içine zaman zaman pişmanlığın, hata yapmış olmanın da karıştığı yanıtlar aldık. Amacımız kimseyi yargılamak değil elbette… Ama şiir ödüllerinden “şiir”i bu kadar kolayca sıyırmak, aslında ödül şair içindir demek, yahut şairliğin ilk yıllarında alınan ödülleri biyografilerden çıkarıp artık sadece “Yunus Nadi, Behçet Necatigil” gibi ödül hiyerarşisinin tepe noktasındaki ödüllerden söz etmek,  “o da ödülden sayılmaz ki” demek,  yurtdışından alınan ödülleri saymak ama yurtiçi ödülleri için mızıkçılık yapmak, bazı ödülleri “gençlik hatası” saymak, yıllarca ödüllere karşı çıkıp, yazılar yazıp az zamanda çok ve büyük ödüller almak, yaşamı boyunca hiç ödül almamış şairlerin kendi vicdanlarını yok sayarak onların adına ödüller düzenlemek, buralardan “edebi rantlar” elde etmek ve bütün kaybettiklerimizi yaşatmanın tek yolu olarak onların “adını yaşatmak”ı görmek gibi küçük ayrıntıların da şairle, şair olmakla, şiirle, etikle bir ilgisi olduğunu düşünüyoruz.

Ayrıca hazırlaması çok sıkıcı olan, sayfalarca süren bazı listeler hazırladık öteki-siz için. İsteğimiz, içinde yol almaya çalıştığımız edebiyat dünyasından ödül manzaraları… Birincilik, ikincilik, üçüncülük, birinci mansiyon, ikinci mansiyon, üçüncü mansiyon, övgüye değer, anılmaya değer, dikkate değer, seçici kurul özel ödülü, jüri özel ödülü, onur ödülleri, emek ödülleri, teşekkürnameler, takdirnameler… Ucu bucağı yok… O kadar eksik ki yaptıklarımız… Tamamlayamayacağımızı anlayınca yarım bırakma kararı almamıza neden olacak kadar… Elbette bizden önce ödül konusunu değişik boyutlarda ele alan (Militan, Edebiyat Dostları, Halkın Dostları, Beşparmak Dergisi, Fayton, Hürriyet Gösteri gibi dergiler ve bu konuda yazılmış yazılar, hararetli tartışmalar (Demokrasi Gazetesi) var… Buralarda ödüle karşı çıkan pek çok şair arkadaşımızın adını aldıkları ödüllerle gördük, görüyoruz ne ki…

İyi okumalar diliyoruz…

 

 

DERGİ KİMLİĞİ/İLETİŞİM

Öteki-siz kültür sanat ve şiir 'derdi' ,  Yıl: 6, Sayı: 2006/1, (TEMMUZ-Ağustos-EYLÜL ) 2006

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü:  Vedat KAMER

Yayıma Hazırlayanlar: Salih AYDEMİR, Derya ÖNDER                              

Kapak  Tasarımı: ...

Satış/Dağıtım: Pentimento / (212) 520 42 25

İletişim/Reklam Tel: (212) 293 39 59

Baskı: Can Matbaacılık  Tel: (212) 613 10 77  Topkapı - İstanbul

Ederi: 7,50 YTL

Yazışma Adresi: PK 73   34141 Şişli -İstanbul

Web, E-mail: www.otekisiz.com , otekisiz@otekisiz.com

Kapak Fotoğrafı: ...

ISSN: 1303 - 3700

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön