RH+SANART  Sayı:32 (Eylül) 2006  
 

İÇİNDEKİLER:

 


GEÇMİŞTEN BUGÜNE ÜÇ RESİM YARIŞMASI
Hiç tartışmasız sanatçılar, hele hele...

Popüler Edebiyat Neyin Göstergesi
Genel anlamıyla “kanondışı” olarak niteleyebileceğimiz...

Albrecht Dürer ve Melankoli: Rönesans = Dürer
Bu sözler eserleri ile eski...

Mahrem Mekân
Bedenimizle ilk ne zaman tanıştık?...

SİNEMA; KORKU VE ARZU ARASINDA KARAKTER, HAYAT VE İLİŞKİ DAYATMALARI
Sinema, movie ve film kavramları...

KURGULANMIŞ ÖZNENİN SANATINDA
İçinde bulunduğumuz ve içimizi kuşatan...

JAN FABRE ANTWERP KRALİYET MÜZESİNDE
Günümüzde birçok sanat dalında adından...

MOLDAVA, CHİSİNAU/KİŞİNEV’DE ULUSLARARASI RESİM SEMPOZYUMU
İstanbul’dan havalanan uçağın, Karadeniz’in mavi...

POPÜLİZM ÜSTÜNE
Varlığından aşırı haberdar olduğumuz her...

 

EDİTÖR'DEN:

 

Popülerizm

 

28. sayısından itibaren Türkçe – İngilizce yayınlanan ve okuyucu skalasıyla birlikte içeriğini de zenginleştiren aylık sanat dergisi rh+sanart’ın 32. sayısı çıktı! Derginin Eylül sayısı yine dopdolu. rh+sanart’ın 32. sayısının dosya konusu “Popülerizm”!

Küreselleşmenin en görünür ve tartışmalı boyutu dünya ölçeğinde popüler kültürün trafiğinde gözlenen yoğunluktur. Coğrafyanın zamana yenildiği bu trafikte, kültür endüstrisinin dünya piyasalarını istila eden ürünleri karşısında ne ulus devletler, ne yerel kültürler, ne de devrimci büyük anlatılar duvar örebiliyor. Her yere ve şeye nüfuz eden pop kültür, farklı sosyal katmanlarda ve disiplinlerde küçük meşrep farklılıkları oluşturarak kendini dayatıyor. Bilimde, sanatta, felsefede ve edebiyatta olduğu kadar yoksullarda, varlıklı sınıflarda ve entelektüel/akademik ortamlarda farklı ürün ve simgeler üzerinden üslup farklılıkları oluştursa da aynı hegemonyasını oluşturuyor. Artık oluşan ve yaşanan bir şey olmaktan çıkıp endüstri tarafından üretilen ve pazardan satın alınan kültür ürünleri, beraberinde düşünme, yapma ve var olma biçimleri de yayıyor.

Kimliklerin markalara endekslendiği gösteri toplumunun sınır tanımazlığı, metaları şekilden şekle sokarak, üretim ve tüketim arasındaki zaman ve mekân sınırlarını siliyor. Popüler kültürün kurulmuş öznesi, tüketimin tasarlanmış öznesidir. Kültürün, meta imgesinde popüler tarzda meta suretinde yeniden kuruluşuna tanıklık ettiğimiz günümüzde kapitalist geç modernitenin son numarası ile karşı karşıyayız.

Bütün bunların ışığında dergimizin Eylül sayısı dosya konusunu “Popüler Kültür” olarak belirledik. Popüler kültürün, özellikle sanat dünyası üzerinde görünümlerini açığa çıkarmaya çalıştık. Sanat eseri, sanatçı ve sanat kurumları yanı sıra, sanatın alımlanma biçimleri üzerindeki popüler kültürün hegomanyası ve bu hegomanyaya direniş biçimleri/araçları üzerine bir dosya hazırladık.

Bu eksende oluşturulan dosyada yer alan yazılar ise şunlar: Elif Dastarlı’nın Rıfat Bali ile söyleşisi “Modern Hayatın Kaçınılmazı: Popülerizm”; Mehmet Ergüven’ın yazısı “Popülizm Üstüne”; Ahmet Sait Akçay’ın yazısı “Popüler Edebiyat Neyin Göstergesi”; Suat Hayri Küçük’ün yazısı “Özgürlük Kaderdir: Kadere Kaçış Olarak Müzik”; Emre Şahin’in yazısı “Sinema: Korku ve Arzu Arasında…”; Tuğba Gürkök’ün yazısı “Medyaya Servis Yapan Sanat”; Fatih Balcı ve Şinasi Güneş arasındaki “Sanatın Hali, Pür Melali Üzerine Çevrimiçi Bir Söyleşi”; Nurdan İskender’in yazısı “Pavlov’un –Sanal- Köpekleri”.

rh+sanart’ın bu sayısının kapak dosyası kadar dikkat çekici bir diğer başlığı da önümüzdeki aylarda İstanbul’da art arda gerçekleşecek olan üç ayrı sanat fuarı ile ilgili soruşturma yazısı “Gerçekler ve İdealler”. Dosya dışı diğer yazılar ise şöyle sıralanabilir: Tevfik İhtiyar’ın “O Konuda Hepimiz Dayaklığız” başlıklı makalesi; Ceylan Dökmen’in Azade Köker’in “Mahrem Mekan” adlı çalışmasını incelediği Yapıt Okuma köşesi. Bu ay yeni adıyla “Tasvir” bölümünde Sabri Berkel’in sanatı ve yaşamına dair Gülbin Fırat’ın yazısı “Türk Resminin Modern İmzası: Sabri Berkel”; Paris’ten Neveser Aksoy’un kaleme aldığı “Paris’te İstanbul Hayranı: Pierre Loti Sergisi”; Kıymet Giray’ın yazısı “Moldava, Chisinau/Kişinev’de Uluslararası Resim Sempozyumu”; Belçika’dan Münire Yurdayüksel’in yazısı “Jan Fabre Antwerp Kraliyet Müzesi’nde”; Meltem Söylemez’in yazısı “Günümüz Sanatında ‘Özne’, ‘Ben’ ve ‘Öznellik’ Kavramlarında Yeni Açılımlar”; Gülenay Antep’in “Rönesans = Dürer” başlıklı makalesi dergide yer alan diğer yazılar. Genç Köşe bölümünde Orçun Çadırcı’nın Nur Pınar Köstepen hakkındaki yazısı “Belki Düş, Belki İmge, Ama İstanbul!” Abdülkadir Günyaz’dan Eleştirel Bakış rh+sanart’ın 32. sayısında.

Ayrıntı, Yurttan ve Dünyadan Haberler, Kitaplar ve Ajanda da dergimizin ilgiyle takip edilen sürekli bölümleri...

 

RH+ Sanat

 

 

DERGİ KİMLİĞİ/İLETİŞİM

RH+SANART

Cumhuriyet Cad. Nispet Sok. No:4 Elmadağ/İstanbul
Tel: 0 212 224 74 31         Faks: 0 212 224 74 17
info@rhsanat.com.tr

Web: www.rhsanat.com.tr 

Genel Yayın Yönetmeni: Tevfik İhtiyar tevfik@rhsanat.com.tr

Sorumlu Müdür: H. Ayhan İhtiyar

Yazı İşleri Müdürü: Elif Dastarlı elif@rhsanat.com.tr

Yazıişleri: Suat Hayri Küçük suat@rhsanat.com.tr

Yazıişleri: Başak Yüksel basak@rhsanat.com.tr

Çeviri Sorumlusu: Haluk Önol haluk@rhsanat.com.tr

Sanat Yönetmeni: Güneş Çelik gunes@rhsanat.com.tr

Reklam ve Halkla İlişkiler: Ayşegül Önsöz Ersoy aysegul@rhsanat.com.tr

Müessese Müdürü:A. Besim Torun besim@rhsanat.com.tr

 

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön