SINIRDA  Sayı:8-9  2007  
 

İÇİNDEKİLER:

 

Sınırda bu sayıda, bir sorgulama etiği olarak eleştirinin günümüzde içine girdiği açmazı irdelemeyi hedefliyor. Bir yanıyla kendi çıkış koşullarına (moderne) bağlı, ‘akıl’, ‘özne’, ‘hakikat’ diliyle konuşmanın imkânsızlaşması, öte yanıyla kendini mevcudu liberal olumlamanın ötesine taşıyamayan dil oyunlarına hapsetmekle, ‘iktidar ilişkileri’ni sorgulama imkânını kaybetmesi. Her iki durumda da eleştirinin açmazı bizzat ‘politika’nın ortadan kalkışı açmazıyla örtüşür. Eleştiri varlık koşulunu kaybetmiş görünüyor. Onu yeniden düşünmek, onun yeniden geri gelişini mümkün kılmak aslında felsefenin, bilimin, politikanın ve sanatın yeniden geri gelişiyle doğrudan bağlantılı gibi görünmektedir. Bugün eleştirinin ne olduğunu tartışmak aslında bütün bunları tartışmak anlamını taşıyor. Temelde böyle itkilerin güdülediği bu sayı, bir çok insanın düşünce ve duyarlıklarını paylaşmanın zemini oldu. 

Bayram BALCI; Kimin Kim Senin, Ahmet GÖGERCİN çevirisiyle Serge DOUBROVSKY; Eleştiri ve Varoluş, Şükrü ERBAŞ; Şiirin ve Politikanın Yalnızlığı, Hüseyin KÖSE; Bir ‘Zemin Kavrama’ Etiği, Ahmet BOZKURT; Örtülü Bedenin ‘Aporia’ları, Metin Cengiz; Eleştiri ve Şiddet,  Orhan Çetinbilek; Biraz Kiraz- Gelecek Uzun Sürer,  Nilgün TUTAL, Andre Gorz ve Kadın Öteki ile Tensel ve Tinsel Birlikteliği, Mustafa Ö.Soylu; 'Tek Yönlü Yol'dan Hala bir Çıkış Var mı? Uluer AYDOĞDU; Av ile Avcı Arasındaki Mücadele, İlyaz BİNGÜL; Kökler: Büyünün 'cin'lerinden Şamana, Şamandan Babaların Menakıbname/Velayetnamelerine, Ögelerin Keyfi Kullanımı ve Çoklu Bakış Denemesi, Sevda DARICIOĞLU; Beat Üzerine, Sevim ÖKTENER; Şizofreni İle Yaşamak-IV, Serhan EVYAPAN; Şiddeti Şiddetle Eleştiren Yönetmenler, H.ÇETİNKAYA;  Ulus Baker’in Ardından - Mizaç Kayması,  Albert EINSTEIN; Sosyalizm Neden Gerekli, Ian SHAPIRO; Toplumbilim ve Onay Politikası, Beatrice HANSSEN; Şiddetin Eleştirisi, Barianne BOVE; A.Negri’nin İktidar Eleştirisi.  Şiirleriyle; Salah BİRSEL, Feride EREZ, Mahmut TEMİZYÜREK, Mehmet İŞTEN, Şükrü ERBAŞ, Derya ÖNDER, Bayran BALCI..

Sınırda’nın 10. sayısı, serbest bölüm dışında, ‘Althusser ve Biz’ başlığıyla tasarlanmaktadır. Bu çerçevede anti-hümanizm meselesini tartışabilmeyi ve Althusser’in karşılaşmalar felsefesine bir giriş yapabilmeyi umuyoruz. Ve özellikle Badiou’nun ‘yeniden geri dönüş’ izleği etrafında konuşabilmeyi. Verili kimliklerine hapsedilmiş olmayı içine sindiremeyen tüm bağımsız düşünce ve duyarlık işçilerini sınırda düşünmeye çağırıyoruz. Son yazı gönderme tarihi 20 şubat 2008.

 

 

 

EDİTÖR'DEN:

 

DERGİ KİMLİĞİ/İLETİŞİM

SINIRDA

Yayın Yönetmeni: Hüsamettin Çetinkaya

İletişim Adresi:

7610 Sokak 32/8 Karşıyaka/İZMİR

Web: www.aralik.com.tr

E-Posta: hcetinkaya@aralik.com.tr

 

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön