SİYAHî  Sayı:7 (Bahar) 2006  
 

İÇİNDEKİLER:

 

04 Spencer Sunshine - Nietzsche ve Anarşistler
08 Nietzsche ve Anarşizm Soruşturması:
Lewis Call, Jesse Cohn, Karén Karapetyan, Todd May, Stevphen Shukiatis, Simon Tormey
26 Andrew Koch - Dionysosçu Siyaset:friedrich Nietzsche’nin Batı Epistemolojisi Eleştirisinin Anarşist Çıkarımları
40 Mustafa Tüzel – Ne Çıyan Bir Niçeyanım Ben
44 Zafer Aracagök - Nıetzsche Ve Deleuze/Guattari: Rezonans, Nakarat Ve Gürültü Üstüne
56 Bülent Usta –Nietzsche Okumalarından Bir Okuma ve Anarşizm
60 Süreyyya Evren – Sapsarı Bir Yüzle ve Titreyerek, Toplumsal Bedenin Hafızasındaki Anarşi Oluş
80 Luce Irigaray –Ve Biri Öteki Olmadan Kımıldamaz
86 Salvo Vaccaro - Boşluk Dehşeti: Anomi Ve Anarşi Arasında
96 Daniel Colson - Nietzsche ve Liberter İşçi Hareketi
112 Saul Newman - Anarşizm ve Hınç Politikası
132 Leigh Starcross - “Nietzsche bir anarşistti” Emma Goldman’ın Nietzsche Derslerini yeniden inşa etmek
142 Alan Schrift – Foucault’nun Özneyi Yeniden Konumlandırması, Nietzsche’den Butler, Laclau/Mouffe Ve Ötesine
152 Thomas Conte – Nietzscheci Anarşizm ve Siyaset Kültürü İmkanı

Amelî
170 Engin Sustam
– “Gettoları” Her Yerde: Yeni Bir Sosyal Hareket mi Doğuyor

Mimari
176 Şenol Erdoğan
–Başka Bir Yerden Wittgenstein, Wittgenstein Evi Üzerine

Musiki
184 Bilge Yurtbaşı
- Sıfır Üzerine

Kitabî

185 Ömer Kutlu
– Jerzy Grotowski ve Thomas Richards: Kesişen Yolların İzinde
188 Hüseyin Köse - Siperindeki Wittgenstein: Defterler


 

EDİTÖR'DEN:

İyi yaptıysam, susalım

Kötü yaptıysam – gülelim

Hep daha da kötü yapalım,

Daha da kötü yapıp, daha da kötü gülelim,

Kara toprağa girene kadar.

 

Siyahî, bu sayıyısıyla beraber hem mahalle hem de boyut değiştiriyor. İlk 6 sayımızı Enver Ercan’ın omuz vermesiyle Komşu yayınları bünyesinde yayınlamıştık. Komşu yayınlarıyla komşuluğumuz, mahalle kardeşliğimiz, yoldaşlığımız devam edecek.

Elinizde tuttuğunuz bu sayıyla birlikte ise "art-ist" bünyesinde yola devam etmeye başlıyoruz. art-ist dergisi ile zaten varolan organik bağlarımız, içiçeliğimiz, bu 'taşınma' ile farklı bir boyut kazanıyor. Yeni mahalle yeni heyecanlar da getiriyor. Periyodumuzu dört aya yayarken boyutumuzu da ona göre yeniledik.

Gelelim ‘Nietzsche Özel Sayısı’na. Siyahî’de ne zamandır radikal sol alternatifler için Nietzsche’ye, genel olarak Nietzsche okumalarına ve bugünün Nietzsche’sine odaklanan bir sayı yapma düşüncemiz vardı. Nietzsche’den böyle bir çağrı alıyorduk. Anarşizm de Nietzsche’yi çağırıyordu. Post teorilerle anarşizm arasında kurduğumuz bağlar hep Nietzsche düğümünden çoğalmaktaydı. Daha ilk sayımızda yayınladığımız Alan Schrift’in “Nietzsche, Deleuze, Foucault ve Radikal Demokrasinin Öznesi” yazısı bu açıdan özellikle önemliydi. Sonra bir vesile oldu. Vuslat bugüneymiş. Nietzsche ve anarşizm konulu yazıların derlendiği “I am Not a Man, I am Dynamite!” (Autonomedia, 2005) adlı kitap yayınlandı. John Moore tarafından derlenmeye başlanan çalışma Moore’un bu süreçte kaybı üzerine Spencer Sunshine tarafından tamamlanmıştı. Spencer ve Autonomedia’dan Ben’in, bize tam destek olmalarıyla çalışmalarımızı hızlandırdık.

Spencer Sunshine, Andrew Koch, Salvo Vaccaro, Daniel Colson (Colson’un Nietzsche’nin tarihteki kankalarından Spinoza ile anarşizmi yeniden değerlendirdiği “Spinoza’yı anarşist anlayışla okumak” yazısını da daha önce 3. sayımızda yayınlamıştık), Leigh Starcross ve Saul Newman metinleri hep bu Moore-Sunshine derlemesinden alındı.

Nietzsche ve anarşizm konulu soruşturmamız ise, aslında çok kaba, dan dun sorularla kuruldu. Genel olarak her türlü yatay sol kainat için, heterodoksinin tüm hareketli devrimleri, tüm ütopya mekânları için Nietzsche’nin günümzüdeki önemine çengel atan, bu sahaları araştıran bir deneme yaptık. Sorularımızla özellikle bugünle, bugün yaşanan hayatla Nietzsche okumaları arasındaki bağı kurcalamaya, bugünün alternatifleri açısından farklı yaklaşımları yakalayıp bir tartışma ağı yakalamaya çalıştık. Cevaplar ve cevap-metinler yepyeni ve daha çetrefilli sorular açtı. Okumalar, bunu katmerlendirecektir. Zafer Aracagök, Mustafa Tüzel, Bülent Usta, Süreyyya Evren ve Bilge Yurtbaşı yazılarıyla süren Nietzsche düğüm-dosyasını gene Alan Schrift’ten iki yazıyla ve Thomas Conte’nin makalesiyle toparladık. Böylece Nietzsche özel sayımız oluştu. Eskiden dendiği gibi ”Nietzsche Fevkalade Nüshası.” Irigaray metninin de bu toplamda özel bir yeri olduğunu not etmeli.

Biz bu sayıyı hazırlarken garip bir şey oldu. Nietzsche dosyasının içinde bir Wittgenstein nişi açıldı. Şenol Erdoğan ve Hüseyin Köse’nin yazılarıyla. Siyahî bugüne dek hep beklenmedik katkılarla yol aldı, benzeri nişlerin, mekânların ansızın kurulmasıyla belirdi. Her zaman bu açıklıkla, yeni önerilerle şekillendi. Sonraki sayılarımız için de herkesi oyun sahasına bekliyoruz.

Süreyyya Evren

 

 

DERGİ KİMLİĞİ/İLETİŞİM

SİYAHî Dört Aylık Kültür Dergisi, Yerel Süreli Yayın,Yıl:2 Sayı:7 Bahar 2006
Fiyatı: 7 YTL
İmtiyaz Sahibi: art-ist prodüksiyon, tasarım ve yayıncılık adına HALİL ALTINDERE
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: SÜREYYA EVREN T.
7. Sayının Editörleri: SÜREYYYA EVREN, KÜRŞAD KIZILTUĞ, ERDEN KOSOVA, BÜLENT USTA
Tasarım: VAHİT TUNA
Siyahî, art-ist prodüksiyon, tasarım ve yayıncılık tarafından yayına hazırlanmıştır. www.art-ist.org

Yönetim ve Yazışma adresi: İstiklal Caddesi, Halep İş Hanı Kat:5/55-1 Beyoğlu, İstanbul

Web, E-posta: www.siyahi.net  , editor@siyahi.net sureyyya@mexico.com

Baskı ve Cilt: Seçil Ofset, Bağcılar/ İstanbul

Dağıtım:
Pentimento Art Shop
İstiklal Caddesi No:140/3
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 2933959
 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön