SÜVEYDA  Sayı:4 Mart-Nisan 2008  
 

İÇİNDEKİLER:

 


 

1) İçindekiler

2) süveyd⠖ MERHABA

4) Alâaddin Soykan – BOŞ KONAN SAZIM AĞIDI

5) Betül Çotuksöken – DEĞERLER, TOPLUM/TOPLULUK -BİREY

10) Bünyamin Durali  – Kırk Katre Keder Konçertosu

19) Ahmet İnam – AKLIMIZ DUYGULARIMIZIN NERESİNDE?

22) Ahmet Erhan –  OTOBİYOGRAFİ

24) Alâattin Karaca – SİVİL ŞİİR VE İKİNCİ YENİ

29) adem akıncıoğlu – infikâk

30) Fıstıkçı’dan Yaveler – LAZIM ERBAP YESSİN KEİBAP

36) Bünyamin Durali – buz üstünde şiirleyen yalnızlığın sesi

45) Yalçın Aydın Ayçiçek – BEŞ KADIN

48) Hasan Mırsal – Sus ve Dokun

49) Tamer Sağır  –  NEYZEN TEVFİK; Özgürlüğe Uzanan “Hiç”li Ses…        

51) Ahmet Yılmaz – ŞAHMAT

52) Duygu Bozkurt – FIRÇA DARBELERİNDE SAKLI HÜZÜNLER

54) Ebru Dilsiz  – çocuk(suz)luk

55) Ebru Dilsiz  – ÇOCUK(SUZ)LUK

58) Ali Esen – düşkün bir derviş için üç umutlama

59) Hüseyin Bozdağ – TARİHÇİNİN GÖREVİ

62) Gencay Doyran – Yalnızlık Irmaklarca

 

EDİTÖR'DEN:

MERHABA

 

 

Merhaba, derginiz süveydâ’nın 4. sayısı elinizde. İlk üç sayıdaki etik ve estetik çizgimizi derinleştirerek sürdürmeye çalışıyoruz. Kendimizle ne denli tutarlı kalıp kalmadığımızı, dünyaya ve hayata bakışımızda ne derece içtenlikli davranıp davranmadığımızı, siz bileceksiniz artık.

 

Olumlu / olumsuz eleştirilerinize, her zaman açık olduğumuzu yinelemek fazladan olacak. Demokratlıkta direnmek, yurtsever-devrimci kimliğimizi sanatsal niteliklerin evrensel ışığından beslenerek titizlikle korumaya çalışmak, bizim düsturumuzdur, amentümüzdür.

 

Hemen belirtmek zorundayız tabii: Bizim demokratlığımız ve yurtsever-devrimciliğimiz, kerameti kendinden menkul bir niteleme olmadığı gibi,      kaba-determinist yaklaşımlardan ve pozitivist / aydınlanmış despotizm’den de sonsuza değin uzaktır, öyle kalmaya yargılıyız ayrıca. Düşünce ve duyarlık namusumuz, bunu dayatıyor. Hayat, üstümüze, biriktirdiği bütün örtüşmeler ve çelişkilerle birlikte, bunu dayatıyor. İnsanlığın, kendini, içine düşürüldüğü “küresel açmazlar”dan, köktenci bir silkinmeyle yeniden ayağa kalkabilmesine; Aşk’ı ve Şiir’i ve yedeğine aldığı öteki tüm evrensel değerleri, içinde konakladığımız coğrafyada yeniden egemen kılmasına, esasta poetik bir bilinçlenme pratiğini yüklenerek, bir nebzecik katkıda bulunabileceksek, kendimizi hakikaten bahtiyar addedebileceğiz.

 

Bu sayıda beş yeni imza var. Hepsi birbirinden değerli, düşündaş ve duygudaş beş arkadaşımızın omuz vermesiyle, daha bir tazelendik.

 

Betül Çotuksöken, bir felsefe profesörü. Bilindik kalıp-düşüncelerin, şematik-şablonumsu yaklaşımların dışında bir üniversite hocası. Burada tek tek sıralamayalım yapıtlarını. Merak edenin ulaşabileceği yakınlıktalar nasılsa. Yazısında, Antony Giddens’ten kalkarak, Değerler, Toplum-Topluluk ve Birey kavramlarını / fenomenlerini, meseleyi kavramsal şehvetçiliğe düşürmeksizin, felsefesel birikiminin doğurganlığıyla analiz ediyor. İnsan tekinin eylemselliğine ve toplumsal kımıltılara bambaşka bir boyut katıyor.

 

DERGİ KİMLİĞİ/İLETİŞİM

 

SÜVEYDA İki aylık edebiyat ve kültür dergisi

İmtiyaz Sahibi:  Ali Esen                                                           

Yazı İşleri Müdürü: Duygu Bozkurt                                                                  

Editör: Ebru Dilsiz       

Posta Çeki Hesabı: Ali Esen adına                                                                                                                                         

 No: 5522226                                                                                                                                                                                                                               

Düzelti:  Ali Esen                         

Yayın Türü: Yerel Süreli                                                                                                                     

Basım: Özdemir Matbaacılık – Topkapı

Reklam Sorumlusu: M. Tamer Sağır                                              

İletişim Adresi: suveydadergisi@gmail.com                  

            suveydadergi@gmail.com                    

                           www.suveydadergi.blogspot.com

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön