TOPLUMSAL EKOLOJİ  Sayı:6 (Yaz) 2007  
 

İÇİNDEKİLER:

 

Sözde Demokrasi ve Şiddet Kültürü

Şiddet ve Faşizan Milliyetçilik, ASIM KARAÖMERLİOĞLU

Sol ve Örgütlü Şiddete Bakış, REHA ALPAY

Yetimler Ağıdı, Şiir

Küresel Tahakkümün Yönetsel Araçları ve Demokrasi, AHMET MUTLU

Şiddetle Birlikte Yaşamak, ŞEYHMUS DİKEN

Küreselleşmenin Şiddeti, VANDANA SHIVA

Erkek Egemen Toplumda Şiddet Kültürüne Bakmak, EMET DEĞİRMENCİ

Demokratif Alternaif Oslo Yerel Seçimlerine Katılıyor, MALIN WIDEHAMMAR

Asma Bahçeler, Şiir, AYŞEGÜL TERCAN

Şiddete Uğrayan Sen Değilse Kim, Söyleşi, NURSEL MODAN

Anti-Militaristlerle Söyleşi; Kardeşine Ateş Etme, BEYHAN SUNAL

İnsan Doğası: Savaşın Mayas mı? Zehiri mi?, GÜLNUR ELÇİK

Anarşistler ve Şiddet, MARK, GEOFF ve RUSSELL

Şiddet: “Benim İstediğimi İsteyeceksin”, FECRİ ŞENGÜR

Tecavüz, OSMAN ELBEK

Buradan Açınız, İBRAHİM ZUBAROĞLU

“Dikkat! Bu İşyerinde Mobbing Var!”, AHMET BÜKE

Medya ve Şiddet, ETHEM ÖZGÜVEN

 

 

EDİTÖR'DEN:

Bugün gelinen noktada, toplumca şiddet kültürünü olağanlaştıran, adeta günlük yaşamın iliklerine kadar yayıp görünmez kılan milliyetçiliğin her türüne ve militarist zihniyete karşı olan özgürlükçü ve demokratik bir düşünsel dönüşüme ihtiyacımız olduğu açıktır. O yüzden Toplumsal Ekoloji’nin bu sayısında şiddet kültürünü değişik veçheleriyle ele almaya çalıştık. İlk olarak şiddeti toplumsal yaşamdaki görünmez olduğu yerden gün yüzüne çıkarıp, farklı tezahürleriyle ele alıp, anlamaya çalıştık. Çünkü biliyoruz ki şiddeti var eden nedenleri tam olarak anlamaya çalışmadan, psişemizden, toplumsal ilişkilerimize ve doğayla kurduğumuz ilişkiye kadar iliklerimize dek işlemiş olan bu şiddet kültüründen kurtulmamız mümkün değildir.

Farklılıklarıyla değişik toplumsal kesimleri -sorunlu da olsa- bir arada tutmaya çalışan toplumsal ilişki tarzının, 2007 Türkiye’sinde tehlikede olduğunun altı çizilmelidir bugün. Gerek “laik-anti laik”, gerek “Müslim-gayri Müslim”, gerek “Kürt- Türk” sorunu zemininde gelişen kimlikçi politikalar ve ötekileştirme uygulamalarının tümünün toplumsal tahayyül dünyamızı çoraklaştıracağı açıktır. Bu sorunlar üzerinden yürütülmeye çalışılan “yüksek siyasetin”; Trabzon’da, İstanbul’da, Malatya’da ve onlarca yerde günlük yaşamda yarattığı karşılığın, toplumsal öfke halinin, boy atan linç kültürünün “görünür” hale gelmesi, tablonun vahameti için yeterince açık uyarılar değil midir?

Nizami-gayri nizami kuvvetlerin konuştuğu; silahların ve savaşın dile geldiği bir siyasi toplumsal yaşamdan, barışın ve demokrasinin egemen olduğu bir topluma ve siyasal yapıya geçmek zorundayız artık. Farklılıklarımızı “eritmeden” ya da “yüceltmeden”, beyaz ışığın çok renkliliğinin yol göstericiliğinde özgürlükçü ve demokratik bir toplumun inşa olanaklarını harekete geçirmeliyiz.

Akıl tutulmasının etkisinde kaldığımız bugünlerde, daha fazla güneşe ve ışığa ihtiyacımız olduğunu kim inkâr edebilir?

TOPLUMSAL EKOLOJİ DERGİSİ’NE NASIL YAZI GÖNDEREBİLİRİM?

Toplumsal Ekoloji’nin yeni sayısında dosya konusu “Sol ve Ekoloji” olarak belirlendi. Yazılarınızı e-posta adresimize gönderebilirsiniz.

Sevgi, saygı ve dostlukla,

 

DERGİ KİMLİĞİ/İLETİŞİM:

Toplumsal Ekoloji (Üç aylık Politika ve Kültür Dergisi)

e-posta: toplumsal.ekoloji@gmail.com

 

NASIL ABONE OLABİLİRİM?

Dergimize www.abonet.net üzerinden  abone olabilirsiniz.

TOPLUMSAL EKOLOJİ DERGİSİ’Nİ NEREDE BULABİLİRİM?

ADANA

KARAHAN KİTABEVİ:  Çakmak Cad. Çakmak Plaza, No: 40 Adana

ANKARA

DOST KİTABEVİ, Konur Sk. Ankara

DOST KİTABEVİ, Karanfil Sk. Ankara

TURHAN Kitabevi

BİLİM VE SANAT Kitabevi, Ankara

İMGE Kitabevi, Ankara

İNDEKS Kitabevi, Ankara

İLHAN İLHAN Kitabevi, Ankara

ALGI Kitabevi, Ankara

ARKADAŞ Kitabevi, Ankara

PINAR Kitabevi, Ankara

VADI Kitabevi, Ankara

ANTAKYA

KİTAPLI KAHVE, Silahlı Kuvvetler Cad. Vert Apt., Antakya / Hatay

AALEN Antakya Kültür ve Sanat Derneği, Antakya

DİYARBAKIR

AVESTA, Diyarbakır

KELEPİR, Diyarbakır

EFLATUN Kitabevi, Diyarbakır

EĞİTİM KİTAPÇISI, Diyarbakır

ESKİŞEHİR

İNSANCIL Kitabevi, Adalar Mevkii, Eskişehir

İSTANBUL

SİMURG, Beyoğlu – İstanbul,  www.simurg.com.tr 

PANDORA, Beyoğlu-İstanbul

ELİF Kitabevi, Sahaflar Çarşısı, Beyazıt-İstanbul

İZMİR

KABİLE Kitabevi, Konak- İzmir

KAYSERİ

BİLGE Kitabevi, Kayseri

 

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön