TÜRKOLOJİ KÜLTÜRÜ  Sayı:1 Kış 2008  
 

İÇİNDEKİLER:

 

Derin Yapı - Yüzey Yapı / Dilek ERENOĞLU

Mehmet Kaplan'ın Çığır Dergisindeki Şiirleri / Yasemin MUMCU AY

Yayınlanmamış Hikâyeleri Çerçevesinde Bahaeddin Özkişi'nin Hikâyeciliği / Nazire ERBAY

Klasik Türk Şiirinde Kalemiyye / Ahmet TOPAL

Huzur Romanında Epifanik Anlar / Servet TİKEN

Avrupa Dengelerinin Gölgesinde İşkodra Kuşatması 1912 - 1913 / Eminalp MALKOÇ

1912 İstanbul Belediye Seçimleri Arifesinde Sağduyulu Bir Siyaset Çağrısı / Tuncay ZORLU

Anadolu'dan İstanbul'a Bir Göç Hikayesi / Ayşegül KOMŞUOĞLU

Sanatkârlara Mahsus Tenkit veya Tanpınar Tenkidi / Fatih YALÇIN

Eski Harfli Bir Çocuk Dergisi Çocuk Dostu / Cemil Ozan CEYHAN

Kitap Tanıtımı

Ziya Gökalp - Felsefe Dersleri / Adem POLAT

 

EDİTÖR'DEN:

 

 

DERGİ KİMLİĞİ/İLETİŞİM

TÜRKOLOJİ KÜLTÜRÜ

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Erdoğan ERBAY

 

Yayın Kurulu:

Orhan OKAY

Ali BİRİNCİ                Polis Akademisi

Erdoğan ERBAY         Atatürk Üniversitesi

Cüneyd OKAY                       İstanbul Teknik Üniversitesi

 

Danışma Kurulu:

 

Metin Akkuş                Atatürk Üniversitesi

Imre Baski                   Macar Bilimler Akademisi

Selahattin Beki             Ahi Evran Üniversitesi

Eva Csato Johanson     Uppsala Üniversitesi

Sabahattin Çağın          Dokuz Eylül Üniversitesi

Bahriye Çeri                Yıldız Teknik Üniversitesi

Ferzane Devletabadi    Allame Tabatabai Üniversitesi

Dilek Eronoğlu             Osmangazi Üniversitesi

Mukadder Erkan         Atatürk Üniversitesi

Ksenya Goluboviç       Belgrat Üniversitesi

Fazıl Gökçek               Ege Üniversitesi

Rıfat GÜNDAY                      Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Elçin İskenderzade       Bakü Vektör Uluslararası İlim Merkezi

Henryk Jankowski       Adam Mickiewicz Üniversitesi

Filiz Karaca                 Mimar Sinan Üniversitesi

Fikret Kılıç                  Atatürk Üniversitesi

Uğur Köksal Odabaş   Atatürk Üniversitesi

Yasemin Mumcu Ay    Adnan Menderes Üniversitesi

Nadir Özbek               Boğaziçi Üniversitesi

Ahmet Sarı                  Atatürk Üniversitesi

Jaemahn Suh                Hankuk Üniversitesi

Tacettin Şimşek           Atatürk Üniversitesi

Bekir Şişman               Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Orhan Kemâl Tavukçu Atatürk Üniversitesi

Mehmet Törenek         Atatürk Üniversitesi

Namık Sinan Turan      İstanbul Üniversitesi

Ali Utku                                  Atatürk Üniversitesi

 

Adres: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü No: 65 / ERZURUM

Tel: 0442 231 3648

web. www.turkolojikulturu.com

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön