VİRGÜL  Sayı:103 Ocak 2007  
 

İÇİNDEKİLER:

 

Virgül'ün Ocak 2007 tarihli 103. sayısında neler var?

EDEBİ KİTAPLAR

Ataol Behramoğlu bir yazısında Andrey Belıy ve başyapıtı Petersburg'un Dostoyevski ile Kafka arasındaki bir halka olduğunu söylemiş. Bu saptamadan hareket eden Erendiz Atasü, söz konusu eseri okuma deneyimini anlatıyor ve yapıtın yazıldığı dönemdeki edebi bağlamını inceliyor.

 

Pınar Kür'ün Cinayet Fakültesi adlı romanının yayımlanması geçtiğimiz yılın önemli edebi olaylarından biriydi. Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülünü aldığı günlerde yayımlanan roman, edebiyat okurlarının ilgisinden kaçmış olabilir. Nazan Aksoy, bu roman hakkında kaleme aldığı yazısında, günümüzde polisiye romanı, korku romanı, fantastik roman gibi anlatıların hem romana yeni bir açılım getirebilmek hem de roman kuramını roman dünyası içinde daha iyi tartışabilmek için kullanıldığı saptamasında bulunuyor.

 

Selim İleri, Mıgırdiç Margosyan'ın Tespih Taneleri adlı kitabının yayımlanması vesilesiyle düzenlenen toplantıda bir konuşma yaparak Margosyan'ın eserini değerlendirdi. 103. sayıda bu konuşmanın metnini okuyabilirsiniz.

 

Şair Metin Kaygalak'ın geçtiğimiz aylarda Nâr Defterleri ve Ortodoks Oğlanlar İçin Fücur adlı iki kitabı yayımlandı. Berat Açıl, her iki kitabın da Metin Kaygalak'la ilgili genel izlenimi güçlendirdiğini belirtiyor: Melez bir dile, melez bir inanca, melez bir ulusa, bunların sonucu olarak azap çeken bir ruhsal yapıya sahip bir şair...

 

Virgül'ün şiir sayfalarına düşkün okurlar, Mehmet Taner'in "Fener" başlığı altında yayımladığı şiir eleştirilerinin süre bakımından düzensiz oluşundan yakınıyorlar. Özellikle onlara haber vermek gerekiyor... İşte bu sayıdaki Fener sayfalarında yer alan birkaç tema: Derkenar sözcüğünün kullanımıyla ilgili bir not, divan edebiyatından bununla ilgili örnekler, Ahmet Erhan ile Gökçenur Ç.'nin şiiri.

 

Virgül'ün 103. sayısında yer alan, edebi kitaplarla ilgili diğer yazılarda Behçet Çelik, Atilla Birkiye'nin Gümüşsuyu Papatyalar; Nilüfer Kale, James Baldwin'in Giovanni'nin Odası; Tuğba Benli Özenç, Joyce Carol Oates'un Şelale; A. Cüneyt Issı, İnci Fügen Yılmaz'ın Benim Adım Yasemin; Kıvanç Nalça, İlker Balkan'ın Umut, Kadın ve Kristal Gül adlı romanlarını; Şenol Bezci ise Julian Barnes'ın Limon Masası adlı öykü kitabını ele aldı.

  

SÖYLEŞİ

Devrim Çakır, Köpek ve Şairi isimli son kitabı çıkan Bedirhan Toprak ile; Cenk Gündoğdu ise, Serpintiler isimli şiir kitabı yayımlanan Güven Turan ile söyleşti.

  

ARAŞTIRMA-İNCELEME

Ertuğrul Aydın, Roland Barthes'ın düşüncesini, Türkçede yeni çıkan çıkan Yazı Üzerine Çeşitlemeler ve Metnin Hazzı adlı kitabıyla ilişkili olarak inceliyor.

 

103. sayıda iki polemik yer alıyor: Hamid Farazande, Roni Margulies'in geçen sayıda yayımlanan yazısını, Ortadoğu'da Amerikan  hegemonyasını kırmak amacıyla dini rejimleri desteklemek düşüncesi açısından eleştirdi. Rıza Oylum, Tanıl Bora'nın 100. sayıda yayımlanan, "Kitapçınızdan Israrla İsteyiniz.!" başlıklı yazısındaki kimi noktalara, bir kitapçı çalışanı olarak itiraz etti.

 

Ahmet Eken, Anahide Ter Minassian'ın Ermeni Kültürü ve Modernleşme adlı kitabının Türkiye'nin modernleşme sürecini anlatan çalışmalar arasındaki özgün yerini inceliyor.

 

103. sayıda Kürt sorunuyla ilgili iki yazı yer alıyor. Şeyhmus Diken, İrfan Aktan'ın yayıma hazırladığı Kürt Sorunu: Faşizmin Şartı Kaç? alt başlıklı Zehir ve Panzehir adlı kitabını değerlendirirken, kendi kuşağının sosyalist düşüncesini de özeleştirel bir bakışla ele aldı. Hashem Ahmadzadeh, Abbas Vali'nin derlediği Kürt Milliyetçiliğinin Kökenleri Üzerine Çalışmalar adlı kitabı tartıştı ve Kürt sorununa ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

 

Doğan Özlem ile Güçlü Ateşoğlu'nun yayıma hazırladığı Selâhattin Hilâv'a Saygı adlı kitabı inceleyen Barış Mutlu, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Hilâv'ın Türkiye'deki edebi ve felsefi çalışmalara katkısını değerlendirdi.

 

Ahmet Gürata sinema sayfalarında, 2006'da ardı ardına yayımladığı kitaplarla yayıncılık dünyasına hızlı bir giriş yapan +1 Kitabın sinema kitaplarını; Kurtuluş Özyazıcı'nın hazırladığı Adı: Atıf Yılmaz ve Kahkaha ve Hüzün: Sadri Alışık, S. Ruken Öztürk'ün hazırladığı Kader: Zeki Demirkubuz adlı kitapları inceledi. Gürata, "Pamuk ve Sinema" başlığı altında ise Orhan Pamuk'un Gizli Yüz senaryosu ve Öteki Renkler ile Kara Kitap'taki sinemasal imgeleri "mercek" altına aldı.

 

Diğer yazılarda, Esra Gökçe Şahin, Anne Allison'ın Nightwork: Sexuality, Pleasure and Corporate Masculinity in a Tokyo Hostess Club; Ata Devrim, Jonathan Lear'ın Mutluluk, Ölüm ve Yaşamın ArtakalanıNecmi Sönmez, M. Şehmus Güzel'in Paris, Sobe!, Paris: Gösteri-Kent ve Remzi: Hayat Renk Işık adlı kitaplarını; Mehmet Aydın ise Sabir Yücesoy'un hazırladığı Sokratik Konuşma isimli çalışmayı değerlendirdi.

  

VİTRİN

Vitrin sayfalarında, her zaman olduğu gibi, son ayların kitapları hakkında kısa tanıtıcı yazılar yer alıyor.

 

MED-CEZİR

Med-Cezir sayfaları, önceki sayılarda olduğu gibi, yeni yayınlara, yayın dünyasından haberlere, yarışma ve ödül duyurularına ayrıldı. Ayrıca bu sayfalarda, Ethem Yenigün TESEV tarafından yayımlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Sosyal ve Ekonomik Öncelikler adlı kitaba değindi.

EDİTÖR'DEN:

 

 

DERGİ KİMLİĞİ/İLETİŞİM

VİRGÜL Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi Sayı:94 Mayıs 2006

Genel Yayın Yönetmeni: ORHAN KOÇAK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: MUSTAFA ARSLANTUNALI

Yazı İşleri Yönetmeni: SİNAN KILIÇ

Yazı İşleri Koordinatörü: CEYHAN USANMAZ

Editörler: YAŞAR ÇABUKLU, TANSU AÇIK, RAGIP DURAN, BEHÇET ÇELİK, GÜÇLÜ ATEŞOĞLU

Grafik: MEHMET ÖZTÜRK

Sahibi: PUSULA YAYINCILIK VE İLETİŞİM LTD.

Yayın Koordinatörü: BÜNYAMİN GÜNEŞ

Düzelti: PELİN TÜNAYDIN

Reklam-Abone: MİNE KUT-DURSUN DOĞAN

Film Çıkışı - Renk Ayırımı – Baskı ŞAN OFSET

Dağıtım: DPP

Adres: Pusula Yayıncılık ve İletişim Tic. Ltd. Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Emektar sok. No: 24 34427 Gümüşsuyu / Beyoğlu / İstanbul

Tel:(0 212) 252 42 80 Faks: (0 212) 293 15 44

Web, E-mail: : www.pusula.com , virgul@pusula.com  

 

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön