YEDİ İKLİM  Sayı:199 Ekim 2006  
 

İÇİNDEKİLER:

 

Yaklaşık 20 yıldır yayınını istikrarla sürdüren, hazırladığı kimi

özel sayı ve dosyalarla kültür hayatımıza önemli katkılarda bulunan

Yedi İklim dergisi, 20. cilde başladığı 199. sayısında (Ekim 2006)

baştan sona yenilendi.

 

Dergideki değişim logo, boyut ve kapak tasarımından başlıyor.

Yenilenen amblem-logo ile edebiyat dergilerimizden biri ilk kez,

örneğine pek rastlanmayan bir kurumsal kimlik düzenine sahip oluyor.

Bu sayıya kadar diğer pek çok dergimiz gibi "edebiyat, kültür,

sanat" dergisi olarak yayınlanan Yedi İklim, artık kendini "kültür,

sanat, medeniyet, edebiyat" dergisi olarak tanımlıyor. Yine bir

farklılık olarak kapağın üst kısmı ya da köşesi yerine tam merkezine

yerleştirilen amblem-logo, Yedi İklim'in "bir çevre" dergisi değil,

merkezi dergi olacağını; edebi-kültürel onay, kabul merciini

dışarıda-uzakta aramanın yanlışlığını vurguluyor. Logo tasarımındaki

özgünlük, basın-yayın hayatında hemen hiç kullanılmayan farklı font;

derginin yaratıcılık kavramını tüm kültürel faaliyetin odağına

yerleştirme isteğinin işaretlerinden biri.

 

Derginin daha kapağında ruhen genç ve enerjik bir tutumla karşı

karşıya geliyor okur. Yeni dönemin yayın stratejisini özetleyen

sunuş yazısının başlığı kapakta öne çıkıyor. "Şu dünyanın

kahrolasılıklarını ateşe vermek isteyen ruh hali! Edebiyat sana

muhtaç." spotu ile üst üste yığılmış kibrit kutularından ateşlenmeye

hazır kibrit kapak mesajının sözel-görsel bütünlüğünü sağlıyor.

 

Yeni yayın döneminde yaklaşımın ne olacağının ana hatlarıyla

anlatıldığı sunuş yazısında müslüman duyuş ve duyarlığına sahip

sanat-edebiyat ortamı mensuplarına çağrılar dikkat çekiyor.

Konuları, konuları ele alış biçimi ile, hedefini, "yaratıcı bir

dergi" olarak tanımlayan; yeniyi aramanın ve yenide kalıcı olanı

gözetmenin ilkece altını çizen Yedi İklim, yazarlarımızdan,

sanatçılarımızdan iyide-güzelde cüret, ataklık

bekliyor. "Düşündüğümüz, tasarladığımız; bir ekip çalışması..."

ifadesi ile şu satırlar özellikle dikkat çekici: "Kültür-sanat,

düşünce ortamında bir ayrım olacaksa, temel ilke olarak inanmak ve

inanmamaktan başka bir ayrım görmüyor, ortak değerler kümesindeki

ekolleri, hasbi bağlılıkları ise yürekten takdir ediyoruz. Şartımız

iyi niyet, ölçümüz kalite..." 

 

İç sayfalara geçildiğinde, sayfa tasarım mantığında olduğu gibi,

içeriğin de özgün bir bütünlük anlayışıyla yeniden kurulduğunu,

dergicilikte yeni bir modelin örneğinin verildiğini görüyoruz. Göze

okuma kolaylığı için gerekli boşlukların bırakıldığı sayfalarda

şiirden hat sanatına, desenden deneysel şiire, deneme türündeki

yazılardan özgün grafik çalışmalara, şiir ağırlıklı edebiyat

incelemelerinden biyografi ve portre yazılarına, hadis yorumundan

Hac konulu seyahat yazısına, felsefi bir değeri de olan yazışma

örneklerinden kitap tanıtımlarına, resim ve plastik sanatlardan

eleştiri ve çeviriye kuşatıcı bir dikkat ve yaratıcılık dünyası göze

çarpıyor.

 

Süreklilik göstermesi umulan bir modelin kurulduğu bu sayıda hat ve

diğer klasik İslam sanatları, yerli düşünce ve sanatın iz bırakmış

dergileri perspektifinden yakın dönem edebiyat tarihimiz, insanın en

temel konularının ele alındığı felsefe metinlerinden seçmeler,

farklı kalemler tarafından ele alınacak portre yazıları, güncel konu

ve tartışmaların entelektüel tahlilleri yeni sayılarda devamı

gelmesi öngörülen ana başlıklardan.

 

Yedi İklim, son sayfalarında iki yeni bölüm açıyor: "Haberler,

Yorumlar, Dokundurmalar" ile "Sinema, Tiyatro, Müzik, Resim,

Reklam". İki ayrı editörün yönetimindeki bu sayfalarda kısa, haber

diliyle yazılmış, kimi örneklerinde eleştirel ya da ironik anlatıma

başvurulmuş yazılara yer veriliyor. Geçtiğimiz günlerde gösterime

giren, başta muhafazakâr medya olmak üzere ağız birliği ve ortak

ezberle yüceltilen "Beş Vakit" adlı film, bu sayfalarda, Mükremin

Seçim tarafından kısa bir yazıda, görsel dünyanın içinden sıkı bir

değerlendirmeye tabi tutuluyor. Yine bir diğer yazı ise, Ramazan ve

yaklaşan Kadir gecesi vesilesiyle Hafız Kemal'in Mevlit icrasını da

içeren "Vasfını Bu Resme Tertip Ettiler" adlı harikulade albümünü

tanıtıyor. Reklamcılık konusundaki yazının başlığı ise her ramazanda

hepimizin dikkatini çeken bir konuya işaret ediyor: "Geldi çattı

ramazan, hidayete erecek reklam!"

 

Yedi İklim'in yeni döneme giriş niteliğindeki bu sayısında yer alan

bazı imza ve ürünler şöyle: M. Orhan Okay (Modernleşme ve Edebiyat),

Rasim Özdenören (Deneme), Cevdet Karal (Ya Taşın Altında Ya Bıçağın

Sapında) Fatma Şengil Süzer (Firari, Şiir), Mustafa Celep (Çıkartma,

Şiir), Zafer Acar (Alfabenin Tevhidi, Şiir), Ferhat Kurlu

(Biyografisi ve Hat Örnekleri), Fikriye Karaman (Desenler), Şaban

Abak (Sezai Karakoç'un bir şiirini çözümleme denemesi), Necîb Mahfûz

(Resimdeki Kişi, Öykü), Ali Haydar Haksal (Çıkamayan "Kafhan" ile

Meyvesi "Büyük Doğu" Olan "Ağaç"), Can Kartal ("Mümin Alnının

Teriyle Ölür"), Martin Heidegger-Hannah Arendt (Necmi Zekâ'nın

çevirisiyle yazışmalardan iki örnek), İlhan Asımoğlu (Resim Kuran

Cümleyi Kurmak veya "Menekşeli Mektup"), Mustafa Ökkeş Evren

(Bereket Duası, Öykü), İsmail Kıllıoğlu (Şiir / Sanat ve Akıl), Âdem

Turan (İçi Sevgi Dolu Kese Kâğıdı, Portre Denemesi), Ali Görkem

Userin (Necmiye Alpay'ın Çabası, Kitap Eleştirisi), Adalet Ağaoğlu

(Açık Mektup)... Dergide K. Eşfak Berki'nin çevirisiyle R. Waldo

Emerson, Ali Sözer çevirisiyle Nizar Kabbani'nin şiirleri de dikkat

çekiyor. Bir diğer şair, Azerbaycan edebiyatının yenilikçi-çağdaş

isimlerinden Rasim Qaraca.

 

199. sayısı 120 sayfa olarak yayınlanan dergide son sayfa gelecek

sayı ile ilgili haberlere ayrılıyor. Çıkacak sayının içeriği

hakkındaki bilgilerden ikisi şöyle: Avukat Muhammet Emin Özkan,

Kasım'da, Necip Fazıl'la ilgili birkaç hatırasını yayınlayacak. Bu

yıl yazarlığının 50. yılı kutlanan Rasim Özdenören'le Ankara'daki

evinde yapılmış spontan söyleşi derginin 200. sayısında. Yeni

sayısında yazılarına yer verilecek, dergiye katılımı kesinleşmiş

imzalardan bazıları ise şöyle: Ali Günvar, Nuri Sağlam, Yılmaz

Taşçıoğlu...

 

EDİTÖR'DEN:

 

DERGİ KİMLİĞİ/İLETİŞİM

YEDİ İKLİM

Genel Yayın Yönetmeni: Ali Haydar Haksal

Editör: Cevdet Karal

E-Posta: yediiklim@yahoo.com

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön