Dünya Edebiyatından Poetik Metinler

 

 

 

Yenilikçi Düşünce ve Şairler  Guillaume Apollinaire
Her İmge Bir Tufan Yaratmalıdır  Louis Aragon
Şiirin Gizemi Ezgidedir   Louis Aragon
Lirik Şiir I  Charles Baudelaire
Modern Şiir Ne Değildir?  Gottfried Benn
Şair Akıldan Korkmamalıdır  Bertolt Brecht
Gelenek ve Şair  T.S.Eliot
Şiirsel Gerçeklik  Paul Eluard
Bir Şiir Nasıl Oluşur?  Hans Magnus Enzensberger
Şiirin Üç Tabii Şekli  Goethe
Şiir ve Yaşam  Hugo Von Hofmannsthal
Şiir Üzerine  Victor Hugo
Genç Bir Şaire Öğütler  Max Jacob
Şairden Şaire Mektup  Heinrich Von Kleist
Şiir Krizi  Stephan Mallarme
Şiirin Gücü  Pablo Neruda
Şiir ve Şiirsel Eylem  Octavio Paz
Şiir Üzerine  Saint-John Perse
Şiirin İlkeleri  Edgar Allan Poe
Şiir Nasıl Doğar?  Rainer Maria Rilke
Evrensel Şiir  Friedrich Schlegel
Şiir Sanatı Üzerine Düşünceler  Jules Supervielle
Saf Şiir/ Bir Konferans İçin Notlar,1927  Paul Valery
Şiir Sanatı  Paul Verlaine

 

 

 
   

                Ana Sayfaya Geri Dön