EDEBİ AKIMLAR

 

 

Klâsisizm

Romantizm (Coşumculuk)

Realizm (Gerçekçilik)

Naturalizm (Doğalcılık)

Parnasizm

Sembolizm (Simgecilik)

Dadaizm

Letrizm (Harfçilik)

Empresyonizm (İzlenimcilik)

Ünanimizm

Kübizm

Fütürizm (Gelecekçilik)

Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)
 
   

Ana Sayfaya Geri Dön