Türk Edebiyatından Poetik Metinler

 

 

 

Entelektüel Şiir  Abdulkadir Budak
Kusursuz Şiir  Abdulkadir Budak
Ustaların Seçtikleri  Abdulkadir Budak
Şiir Okuma Durakları I-III  Ahmet Ada                           
Yine Şiir Üzerine-İmge Nedir?-İmge  Ahmet Ada
Düzyazısal Şiir-Şiirle Düzyazı Ayrımı  Ahmet Ada
Şiirde Biçim-Öz ve Biçim-Şiirde Biçim İçerik Bütünlüğü  Ahmet Ada
Modern Şiirin Müziği-Şiirde Ses Anlam Olgusu-Modern Şiirde Ses ve Ritim  Ahmet Ada
Modern Şiirde Anlam  Ahmet Ada
Şiir Dili Üstüne Notlar-Şiirsel Dilin İşlevi  Ahmet Ada
Şiir ve Gelenek-Gelenek ile Yenilik  Ahmet Ada
Yalın Şiir Nedir?-Lirik Şiir Üstüne Birkaç Not  Ahmet Ada
Gerçekçilik ve Şiir-Şiir ve Gerçekçilik  Ahmet Ada
Modern Şiirin Serüveni-XXI.YY.Girerken Modern Türk Şiiri-Şiirimizin Modern Hâli  Ahmet Ada
Şiir ve Beğeni Sorunu  Ahmet Ada
Gazel Yazmak  Ahmet Ada
Güneş Gören Oda:Metafor  Ahmet Ada
Şiir Üzerine Bazı Düşünceler  Ahmet Haşim
Edebiyata Bakışta Bilimin ve Yorumun Yeri  Ahmet İnam
Ebediyâtını Yitirmiş Edebiyât:Edebiyâtın Edebi Yatık Mı?  Ahmet İnam

Edeştirinin Yollarında  Ahmet İnam

Eleştirmen: Yapıt Yaşayan, Anlam İşleyen  Ahmet İnam
Felsefeyle Titreşen Şiir  Ahmet İnam
Hiçleyemeyen Sanat Yolcularına…/ Hiç Gözüyle Edebiyat  Ahmet İnam
Hüseyin Cöntürk ve Eleştirmenin Dört Özelliği  Ahmet İnam
Merhâbâ Şiir, Merhâbâ Metafizik  Ahmet İnam

Şiir, Şiir, Şiir  Ahmet İnam

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirine Bir Bakış  Ahmet Oktay
Arabı Beyaz Ali Duman
Şiir İçin Barbarlık  Ali K. Metin
Şiirin Öznesi, Poetika ve Kendindenlik  Ali K. Metin
Müzikzak:Enis Batur Yapıtında Müzik "Ses, Harf, İmge" İçin Parantezler  Armağan Ekici
Ve Sular Toprağı Kemirince... Asuman Susam
Ama Sonsuza Dek Sessizlik Olmalıydı Kahinin Sözü,... Asuman Susam
Bisikletli Kızın Arkadaşları... Asuman Susam
Behçet Necatigil'in "Dönme Dolap" Şiirinde Hayat, Anlam Boşlukları ve Şiir Öznesi  Bâki Asiltürk
"Göğe Bakma Durağı" Şiirinin Ses, Anlam ve Uzam Çerçevesinde İncelenişi  Bâki Asiltürk
"Hiç Kimselerin İlgilenmediği Bazı Olayların Tarihçisi" Olarak Edip Cansever  Bâki Asiltürk
Genç Şiir, Genç Eleştiri veya Aşırılığın Peygamberleri  Bâki Ayhan T.
Sezai Karakoç Şiirine Anlatım Özellikleri Çerçevesinde Bir Bakış  Bâki Ayhan T.
Eleştirinin Sonu ve Sonrası  Celâl Soycan
Modern Şiirde Sözcük Kullanımı  Celâl Soycan
Şiir Bir Ödeme Biçimidir  Celâl Soycan
Şiirsel Söylemde Anlam Nedir?  Celâl Soycan
Ahmet Ada İçin Prelüd  Celâl Soycan
Folklor Şiire Düşman  Cemal Süreya
Tek Sesli Şiirden Çok Sesli Şiire  Edip Cansever
Düşüncenin Şiiri  Edip Cansever
Soyut Somut  Edip Cansever
1980 Kuşağı Türk Şiirinin Poetikası  Emel Koşar
Tevfik Fikret'in 'Umacı' Şiiri  Emel Koşar
Hilesiz Terazi  Emel Koşar
İsmet Özel'den Ne Öğrenebiliriz?  Enis Akın
Karanlığı Delen Söz Müdür?  Fergun Özelli
Şiiri Oluşturan Acı  Halim Şafak
Geçmiş, "Sivil Şiir" ve Ece Ayhan  Halim Şafak
Şiirseller Çağında Sosyalist Gerçekçi Şiir  Halim Şafak
Devrimci Sarhoşluğu  Halim Şafak
Okur ve Yazarın Pornografikleşen Dünyası  Halim Şafak
Şiirin Yandaşı Eleştiri  Halim Şafak
Mekânın İnsansızlığı ya da "Makine Kırıcı" olmanın anlamı  Halim Şafak
İmkansız Olan Mümkündür  Halim Şafak
Abdulkadir Budak Şiirinin Desenleri  Hüseyin Avni Cinozoğlu
Post Modernizm Modernizmin Mutasyonu Mudur?  Hüseyin Avni Cinozoğlu
Ümmi ve Naif  Hüseyin Avni Cinozoğlu
Eleştiri ve Estetik  İsmail Mert Başat
Gelenekçilik ve İlericilik  İsmet Özel
Şiirin Tarihi, Coğrafyası Kemal Özer
Toplumcu Şiir ve Eleştiri Kemal Özer
Şiir ve Evrensellik Kemal Özer
Şiirin Geleceği Deyince Kemal Özer
Okurun Eylemi Kemal Özer
Okurla İlişki ve Güncellik Kemal Özer
Güncele Olumlu Bakış ve Nâzım Hikmet Kemal Özer
Kavga Ozanı Nâzım Hikmet Kemal Özer
Uzun Şiir ve Çekimli Fiil Kemal Özer
1983'ün Şiirdeki Görünümü Kemal Özer
Şiir Ayrıntıda Boğuluyor Kemal Özer
Bir "Ozan Tasarımı"nın Atası Olarak Tevfik Fikret Kemal Özer
Diğerkâmlık  Mahmut Temizyürek
Nâzım Hikmet 19’unda Doğdu  Mahmut Temizyürek
Azaplıktan Şiir İle Kurtulan  Mahmut Temizyürek
Melih Cevdet Anday’da Özne ve Boşluk  Mahmut Temizyürek
İlhan Berk Benlik Haritası Üzerine Bir Deneme  Mahmut Temizyürek
Kendine Sustukça Yankısı Gürleşen Şiir  Mahmut Temizyürek
Şiir, Şiir Midir? Şiir, Edebiyat Mıdır?  Mahmut Temizyürek
Edip Cansever Şiirinin Mücavir Alanı  Mehmet Can Doğan
Artı Değer Olarak Antoloji  Mehmet Can Doğan
Şiir Cini  Mehmet Can Doğan
Şiirin Nedenselliği  Mehmet Can Doğan
Şiir Tâbirleri  Mehmet Can Doğan
Necatigil'in Şiirinde Ses ve Söz  Mehmet H.Doğan
Eleştiride Yöntem Mehmet H.Doğan
Şiirde Biçim Üzerine Mehmet H.Doğan
Şiirde Konu ve Anlam Mehmet H.Doğan
Şiir ve Düzyazı  Melih Cevdet Anday
Anlamın Anlamı Melih Cevdet Anday
Uzun Şiir-Kısa Şiir Melih Cevdet Anday
Şiir Üzerine   Melih Cevdet Anday
Şiirin Vazgeçilmez Üç Dönemi  Melih Cevdet Anday
Şiirin Anlamı  Melih Cevdet Anday
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bursa’da Zaman” Şiirinde Anlam Boyutu  Mustafa Durak
Dağ Bahanesiyle, Türk Şiirinde Kısa Bir Gezinti  Mustafa Durak
Uzunca Oğlan İlhan Berk’te Öykü ve Anlam  Mustafa Durak
Yalın ve Özgün Bir Dilin Ardında  Mustafa Durak
Yunus Emre Şiirinde Düşünsel Düzgü  Mustafa Durak
Ahmet Oktay’ın “Hayalete Övgü”sünde Düşünsellik ve Düzyazıya Gömülü Şiirsellik  Mustafa Durak
Behçet Necatigil--   Mustafa Durak
Putları Niçin Kırıyoruz  Nâzım Hikmet
Zamandan Süzülmüş Bir Şiir Necmi Selamet
Orhan Veli Şiirinde "Öl" Anlambirimi ile Oluşan Açkı Necmi Selamet                       
Uykuların Doğusu Necmi Selamet
Şiirde Duygudan Duyarlı Anlama Necmi Selamet
Şiir ve Anlam  Nurullah Ataç
"Perçemli Sokak" Önsözü  Oktay Rifat
"Garip" Önsözü  Orhan Veli
Günümüz Şiiri  Osman Özbahçe
Hayal Kurma, Şiir Yaz!  Osman Özbahçe
İbnü'l-Vakt  Osman Özbahçe
Kendini Kanatan  Özcan Erdoğan
Uzak Zamana Övgü  Özcan Erdoğan
Şiir Öldü Mü?  Salih Bolat
Edip Cansever'in Şiirlerinde Yalnızlık  Selda Uygur
Yeni-Gerçekçi Şiir:"İkinci Yeni"  Sezai Karakoç
Çıkmazın Güzelliği  Turgut Uyar
Kendini Tekrar Bir Şiir:"Antikacılar Kronolojisi"  Utku Özmakas
Şiirsel Algı  Utku Özmakas
Kimse Genç Olmak İstemiyor!  Utku Özmakas
"On Derste Birisi Ölünce…" Üzerine On Ders  Utku Özmakas
İkinci Yeni Yazıları  Yavuz Özdem
Felsefi Şiir  Yücel Kayıran
Edebiyatı Yeraltına Çekmek Zate Zatturi
Yeraltı Şiirinin Dostları Kimlerdir Zate Zatturi
İdeoloji Şairin, Siyaset Şiirin, Ahlak Hayatın Düşmanıdır Zate Zatturi
Seke Seke Geldi Şair Zate Zatturi
Şiir İktidara Açıktan Saldırıdır Zate Zatturi
Dilin Diyalektiği Zate Zatturi
 
 
 
 
 

 

 

 
   

                Ana Sayfaya Geri Dön