KİTABIN ADI YAZARI YAYINCILIĞIN ADI YILI
Yazılanla Okunan Ahmet Oktay Yazko  
Sesle Renk Rrasında Mehmet Ergüven İnkilap Kitabevi  
Çağ ve İlham Sezai Karakoç Diriliş Y.  
Şiir ve Musiki Melahat Özgü   1946
Şiir Sanatı Yaşar Nabi Varlık Y. 1958
Düşünceye Saygı Memet Fuat De Y. 1960
Çağının Şairi Hüseyin Cöntürk a dergisi Y. 1960
Japon Şiiri-Tarih ve Antoloji N.S.Senshu Çev:L.Sami Akalın Varlık Y. 1962
Tanpınarın Şiir Dünyası Mehmed Kaplan İst.Üniv.Edebiyat Fak.Yay. 1963
Toplum ve Sanat Jean Freville İzlem Y 1963
Edebiyat Sanatı Seyit Kemal Karaalioğlu İnkılap-Aka Kitabevi 1964
Edebiyat Üstüne Alain Çev.:Asım Bezirci Dönem Yay. 1965
Sanatçı ve Çağı Albert Camus Bilgi Y. 1965
Şiirin Geleceği:Şiirin Sorunları Celal Çumralı Kendi Yay. 1965
Türk Şiir Sanatı Seyit Kemal Karaalioğlu İnkilap ve Aka Y. 1966
Sanat Terimleri Sözlüğü Adnan Turani Toplum Y. 1968
Edebiyat Sosyolojisi Robert Escarpit Remzi Kitabevi 1968
Şiir Üzerine Düşünceler Suut Kemal Yetkin Varlık Y. 1969
Şiir Üzerine Düşünceler Suat Kemal Yetkin Varlık Y. 1969
100 Soruda Edebiyat Bilgileri Rauf Mutluay Gerçek Yayınevi 1972
İkinci Yeni Olayı Asım Bezirci Tel Y. 1974
Eleştiri Kuramları J.C Carloni,Jean-C-Filloux Gelişim Y. 1975
100 Soruda Estetik Mehmet H.Doğan Gerçek Yayınevi 1975
Şairler,Edipler,Muharrirler Baha  Dürder Remzi Kitabevi 1976
Akıl Hastası ve Sanatçı Süleyman Velioğlu Kendi Yayını 1978
Birikime Dayanmak Mehmet H. Doğan Aydın Y. 1979
Şiir ve İdeoloji Enis Batur Derinlik Y. 1979
Yazın Akımları Özel Sayısı Türk Dili Dergisi Sayı:349 Türk Dili Dergisi 1981
Bir Arayışın Yazıları Bir Yazı'nın Arayışları Ahmet Oktay Ahmet Oktay Yazko Y. 1981
Defter Ece Ayhan Tan Y. 1981
Sanatın Görsel Dili Sezer Tansuğ Urart Sanat Galerisi 1982
Şiir Üzerine Araştırmalar ve Şiirler Tahir Abacı,Erol Çankaya, Yaşantı Sanat Kitaplığı 1982
Önce Şiir Vardı Oktay Akbal Adam Yay. 1982
Estetize Edilmiş Yaşam Walter Benjamin Dost likler Y 1982
Sanat ve Edebiyat Üzerine A.V.Lunaçarski Adam Y. 1982
Edebiyat Yazıları Sezai Karakoç Diriliş Y. 1982
Şiir ve Edbiyat Sohbetleri Nihad Sami Banarlı  Kubbealtı Neşriyatı 1982
Şiiri Düzde Kuşatmak Gülten Akın Alan Y. 1983
Yazılı İlişkiler Doğan Hızlan Altın Kitaplar 1983
Konuşmalar/Konferanslar Behçet Necatigil Cem y. 1983
Örneklerle Türk Şiir Bilgisi Cem Dilçin TDK Y. 1983
Elyazılarına Vuruyor Güneş İlhan Berk Tan Y. 1983
Şiir Sanatı George Thomson Üç Çiçek Y. 1984
Üç Çiçek-şiir özel kitabı-Ocak   Üç Çiçek 1984
Yazınsal Denemeler J.P.Sartre Payel Y. 1984
Ozan ve Gölgesi Paul Eluard Adam Y. 1984
Şiirin Açık Tarihi İlhan Berk Yazko Y. 1984
Yalnız Kardeşçe Ece Ayhan Evrim Sanat Galerisi 1984
Görsel Algılama"Sanatta Yaratıcı Süreç" Adem Genç,Ahmet Sipahioğlu,  Sergi Y. 1985
Şiir Her Zaman Cahit Külebi Kelebek Y. 1985
Şiir Üzerine Düşünceler Stephane Mallarme çizgi Y. 1985
Edebiyat Estetiği Horst Redeker Kuzey Y, 1986
Denemeler T.S.Eliot Afa Y. 1987
Sanat ve Edebiyat Üstüne Nazım Hikmet Evrensel Kültür Kitaplığı 1987
Söylemin Düzeni Mıchel Foucault HilY. 1987
Yaşayan Bir Şiir Ataol Behramoğlu Broy Y. 1988
Şiirin Saati john Berger Adam Y. 1988
Şiir Vadilerinde Turan Karataş Hece Y. 1988
Edebiyat-ı Cedidenin Felsefesi Hikmet Kıvılcımlı Gerçek Sanat Yayınları 1989
Günümüzde Şiirin Konumu (aynı isimli sempozyumda sunulan bildiriler Metis Y. 1989
Söz Sanatları(bütün yazılar) Sabahattin Eyüboğlu Cem Y. 1989
Şiir Nasıl Yazılır Vladimir Mayakovski Yaşantı Sanat Kitaplığı 1990
Şairce Düşünmek Şükran Kurdakul Gerçek sanat Y. 1990
Türkçe Divan Dibaceleri Doç.Dr.Tahir Özgür Kültür B.Y. 1990
Edebiyat Bilgileri Sözlüğü Emin Özdemir Remzi Kitabevi 1990
Edebiyat Ansiklopedisi Milliyet Milliyet Y. 1991
Dilin Dili Hilmi Yavuz Arma Y. 1991
Şapkam Dolu Çiçekle Cemal Süreya Yön Y. 1991
Şiirin Ortak Paydası Mehmet Yalçın CÜ Y. 1991
Söz ve Yazı Özdemir İnce Telos Y. 1991
Ne Gümüş Ne Altın Özdemir İnce Telos Y. 1991
Folklor Şiire Düşman Cemal Süreya Can Y. 1992
Söz'lük Enis Batur Düzlem Y. 1992
El Yazılarına Vuruyor Güneş İlhan Berk YKY 1992
Örneklerle Türk Şiir Bilgisi Cem Dilçin TDK Yay. 1992
Şiir Konuşması Oktay Rifat Adam Yay. 1992
999 Gün,Üstü Kalsın Cemal Süreya Broy Y. 1992
Şair İle Kurtarıcı Ahmet Oktay Korsan Y. 1992
Şairin Toprağı İlhan Berk Simavi Y. 1992
Şiirin İlk Atlası Metin Altıok Promete Y. 1992
Şiir ve Şair Üzerine Aykırı Düşünceler Eray Canberk Sarmal Y. 1992
Şairlerden İzler Mehmet Aydın Repta Y 1993
Şiir Sanatı Nicolas Boileau Repta Y. 1993
Sanatın Gerekliliği Ernst Fischer V-Yay. 1993
Yazınsal Söylem Üzerine Özdemir İnce Can Y. 1993
Yazının Ucu Enis Batur YKY 1993
Çağının Tanığı Olmak Mehmet H.Doğan YKY 1993
Şiir Hangi Sözcüklerle Yazılmalı Ki? Halil Korkmaz Yön Y. 1993
Tabula Rasa Özdemir İnce Can Y. 1993
Modern Türk Şiirinin Doğası Ebubekir Eroğlu YKY 1993
Sivil Şiirler Ece Ayhan Cem Y. 1993
Şiirin Bir Altın Çağı Ece Ayhan Yapı Kredi Y.  1993
Şiir Nedir ve Nasıl Yazılır J.L.Joubert Öteki Y. 1993
Yazıdan Bakmak  Mehmet H.Doğan Adam Y. 1993
Modern İnsan ve Edebiyat Octavio Paz Remzi Kitabevi 1993
Şiirin Büyücü Kızı:İmge Vecihi Timuroğlu Kedi Şiir Kitaplığı 1994
Şiir Boşuna yazılmış olmayacak Pablo Neruda Broy Y. 1994
Edebiyat Kuramı-Rus Biçimciliği Boris Eichenbaum YabaY. 1994
Rimbaud Ya Da Büyük İsyan Henry Miller Kabalcı Y. 1994
Şiir Uçar Söz Olur Enver Ercan Yön Y. 1994
Saf Şiir Yoktur Mayakovski-Eluard-Aragon-Brecht-Neruda Broy Y. 1994
Edebiyat Kuramları ve Eleştiri Berna Moran Cem kültür Y. 1994
Kanatlı At İlhan Berk YKY 1994
Şiir Gündemi Sennur Sezer insancıl Y. 1994
Şiirin Gücü Metin Cengiz Yön Y. 1994
Kuram-Eylem Birliği Olarak Sanat Ömer Naci Soykan Kabalcı Y. 1995
Poeturka Mehmet Yaşın Adam Y. 1995
Şiir ve Yaşam Ali Cengizkan YKY 1995
Şiirli Değnek küçük İskender YKY 1995
Yolculuk Şiire Halim Şafak Suteni Y. 1995
Şiir Sanatı  Erdoğan Alkan Yön Y. 1995
Şiir ve Gerçeklik Özdemir İnce Can Y 1995
Edebiyat Nedir J.P.Sartre Payel Y. 1995
Şiirde Metafizik Gerçek Sedat Umran Timaş Y. 1995
Şiirin Dili Ataol Behramoğlu Adam Y. 1995
Şiirin Diyalektiği Muhsin Şener Suteni Y. 1995
Şiir ve Yaşam Metin Cengiz YKY 1995
Yay ve Lir Octavio Paz Era Y. 1995
Öteki Ses Şiir ve Yüzyılın Sonu Octavio Paz Suteni Y. 1995
Divan Şiirinde Ahenk unsurları Muhsin Macit Akçağ Y. 1996
Şiir Üzerine Notlar Gülten Akın YKY 1996
Şiir ve Şiir Kuramı Üstüne Söy. N.Aksoy,E.Canberk,N.Kuran,N.kutlu,M.Rıfat,S.Rıfat,N.Sümer. Düzlem Y. 1996
Saklı Su Doğan Hızlan YKY 1996
Özgünlük Avı Memet Fuat YKY 1996
Eleştirinin Görevi Terry Eagleton Bilim ve sanat Y. 1996
Dipyazılar Ece Ayhan YKY 1996
Marksizm ve Şiir George Thomson Adam Y. 1996
Mekanın Poetikası Gaston Bachelard Kesit Y. 1996
Şair/Şiir Yazıları Mustafa Öneş Oğlak Y. 1996
Şiir ve Şiir Kurumları Üzerine Söylemler N.Aksoy( ve diğerleri) Düzlem Y. 1996
Öteki Ses Octavio Paz İnkilap Kitabevi 1997
Şi'r-iKadim-Şiir Şerhleri İskender Pala Ötüken Y. 1997
Borges'in Kaplanları Demir Özlü YKY 1997
Ne Altın Ne Gümüş Özdemir İnce Telos Y. 1997
Şiir ve Yenilik Veysel Öngören Broy Y. 1997
İsrafilin Sûru Ahmet Oktay YKY 1997
Gösterge Avcıları Mehmet Rıfat YKY 1997
Şiirin Dolambaçlı Yollarında Paul Eluard Telos Y. 1997
Güvercin Curnatası Cemal Süreya YKY 1997
1960 larda Şairin Genç Bir Adam Ol.Port. Osman Çutsay YGS 1997
Sübjektif Yazılar Mehmet Erdoğan Dergah Y. 1997
Şiirin Dili, Yapısı,İşlevi Ali Yüce  Doruk Y. 1997
Şiirin Geçitleri Alaeddin Özdenören Esra sanat Y. 1997
Şiir Yazıları Fethi Naci İyi şeyler Y. 1997
Yaşasın Modern Refleks Ergin Yıldızoğlu Telos Y. 1997
Karalama Defteri-Ararken Nurullah Ataç YKY 1998
Sanat Psikolojisine Giriş Sıtkı M.Erinç Ayraç Y. 1998
Edebiyatçı Aydın Değildir Ramis Dara Öteki Y. 1998
Şiir Çünkü Şiir Ramis Dara Broy Y. 1998
Ayna Sandım Şiiri Abdülkadir Budak İlkyaz Kitaplığı 1998
Başo-Haiku Der.-Çev.:Oruç Aruoba Varlık Y. 1998
Eleştirel Okuma Emin Özdemir Ümit Y. 1998
Saptamalar Vurgular  Halim Şafak Suteni Y. 1998
Ahlak,Estetik ve Şiir Oktay Taftalı Gendaş Kültür 1998
Estetiğin İdeolojisi Terry Eagleton Özne Y. 1998
Gül Dönüyor Avucumda Edip Cansever Adam Y. 1998
Düşünce ve Dil L.S.Vygotsky Toplumsal dönüm Y. 1998
Şiir ve Eleştiri Mehmet H.Doğan YKY 1998
Açıklamalı Edebi Sanatlar İsa Kocakaplan Damla Y. 1998
Dünyaya Saldıran Şair Hakan Arslanbenzer Dergah Y. 1998
Zamana Direnen Şiir Füsun Akatlı Boyut Y. 1998
Türk Şiiri,Modernizm,Şiir Hasan Bülent Kahraman Büke Y. 1999
Şiirde Dün Yok Mu Tomris Uyar Can  Y. 1999
Arzu ve Varlık Ahmet Soysal YKY 1999
Edebi Bir Söylem Olarak Sözsüz Aktarım Zeki Karakaya Etüd Y. 1999
Aşk Şiiri-Bilgelik Edgar Morin Om Y. 1999
Anlama,Belirsizlik ve Çok -Anlamlılık Teo Grünberg Gündoğan Y. 1999
Kırık Amfora Ramis Dara YKY 1999
Şiir Dili ve Türk Şiir Dili  Doğan Aksan Engin Y. 1999
Yeni Türk Şiiri Metin Celâl Çizgi Y 1999
Türkçenin Sırları Nihad Sami Banarlı  Kubbealtı Neşriyatı 1999
Eleştiriye Kısa Önsöz Jean Paulhan 9 Eylül Y. 1999
Mürekkebin İçtiği Ses Veysel Çolak Öteki Y. 1999
Özgür Prometheus Afşar Timuçin Bulut Y. 1999
Tekrarın Tekrarı Mehmet H.Doğan YKY 1999
Şiir,Bugün Mehmet H.Doğan YKY 1999
Edebiyat Olarak Hayat(Nietzsche açısın.) Alexander Nehamas Ayrıntı Y 1999
Sanat Eğitiminde Özgürlük ve Özgünlük Bünyamin Balamir T.C Kültür Bakan.Y. 1999
Sanat ve Edebiyat Sigmund Freud Payel Y. 1999
Kırık İncelikların Şairi Behçet Necatigil Selim İleri Kaf Y. 1999
Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler Mehmet Kalpaklı YKY 1999
Şiir Henüz(şiir üzerine söyleşiler) Hilmi Yavuz Est&Non 1999
Şiir ve Hakikat Beşir Fuat YKY 1999
Yaşlı Bir Şaire Mektuplar Memet Fuat Adam Y. 1999
İkinci yeni Tartışması Memet Fuat Adam Y. 2000
Başkaldırı Sanatının Sonu Hüsamettin Çetinkaya Piya-Zed Y. 2000
Estetik Üstüne Denemeler J.P.Sartre Doruk Y. 2000
Duygusal Düşünceler Salih Bolat Gendaş Y. 2000
Şiirde Devrim  Özdemir İnce Adam Y. 2000
Toplumcu Gerçekçi Şiir  Metin Cengiz Tüm zamanlar Y. 2000
Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı Walter G.Andrews İletişim Y. 2000
Toplumcu Gerçekçi Şiir  Metin Cengiz Tümzamanlar Y. 2000
Doğunun Yedinci Oğlu:Sezai Karakoç Turan Karataş Kaknüs Y. 2000
Yabancılaşma ve Öteki Şiir Veysel Çolak Gendaş Y. 2000
Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları Ahmet Oktay Tümzamanlar Y. 2000
Sanat Üstüne Rainer Maria Rilke Cem y. 2000
Anlatıların Aynası Ahmet Oktay YKY 2001
Felsefe ve Şiir  Fredrich Schiller Yaba Y. 2001
Türk Şiiri Özel Sayısı Hece Dergisi sayı 53-54-55 Hece Y. 2001
Şairin Kanı Ahmet Oktay YKY 2001
Şiirin İlkeleri Salah Birsel Adam Y. 2001
Şiir ve Psikiyatri Kavşağında Yusuf Alper Okyanus Y. 2001
Edebiyat ve Sanat Üzerine Sabahattin Engin T.C Kültür Bakan.Y. 2001
Yapısalcılık ve Post Yapısalcılık Mıchel Foucault Birey Y. 2001
Şiir Çilingiri Doğan Hızlan YKY 2001
2000 Yılında Türk Şiiri/Sempozyum Bild. Hüseyin Atabaş Ankara Üniv.Y. 2001
Poetika İlhan Berk YKY 2001
Edebiyattan Yana Eser Gürson YKY 2001
Gen Haritası Esra Ermert 6,45 Y. 2001
İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi me. Fredrich Schiller T.C Kültür Bakan.Y. 2001
Poetikaya Giriş Tzvetan Todorov Metis Y. 2001
Genç Bir Şaire Mektuplar Rainer Maria Rilke Cem Y. 2001
Logos İlhan Berk YKY 2001
Smokinli Berduş Enis Batur YKY 2001
Sulara Mı Yazıldı Ahmet Telli Telos Y. 2001
Kült Kitap İlhan Berk YKY 2001
"Küflü Şimşek" Od. Mehmet Taner Şiiri H.C.Kerse,A.Tüzün,G.Karapınar,H.Cimrin,Ş.Erginbay Altın Portakal Y. 2001
Sivil Denemeler Kara Ece Ayhan YKY 2001
Bir Şiirin Bakır Çağı Ece Ayhan YKY 2002
Metropol ve İmgelem Ahmet Oktay T.İş Bankası Y. 2002
XIX Yüzyıl Fransız Şiiri Üz.İnc. Nedim Kula T.C Kültür Bakan.Y. 2002
Divan Edebiyatı İskender Pala L&M Y. 2002
Yazıyla Solumak Ali K. Metin Dergah Yay. 2002
Şiirin Fiilleri Hakkında Mustafa Muharrem Sır Yay. 2002
Eflatun Sufleler Küçük İskender Gendaş Kültür 2002
Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri Cevat Akkanat T.C Kültür Bakan.Y. 2002
Şiir Okuma Klavuzu İsmet Özel Şüle Y. 2002
Edebi Bilgiler Fethi Bolayır Sönmez Y. 2002
Estatiğe Giriş Dabnay Townsend İmge kitabevi 2002
Estetik Avşar Timuçin Bulut Y. 2002
Bir Şiirin Söylediği M.Kazım,B.Asiltürk,S.Aydın,B.Atay,E.B.Yardımcı,A.Günbaş Mayıs Y.2002 2002
Aramızdaki Muhbir Alper Çeker Ayışığı Kitaplığı 2002
Yazı İmge ve Gerçeklik Rasim Özdenören İz Y. 2002
Yazınsal Eleştiri ve Göstergebilim Hilmi Uçan Perşembe Kitapları 2002
Şiirden Eleştiriye Kemal Bek Donkişot Y. 2003
Deneme Yanılma Hüseyin Akın Birun Y. 2003
Hüseyin Ferhat Şiiri H.Şişli,A.Tüzün,M.Koç,G.Kurupınar, Antalya Kültür Sanat Vakfı Y. 2003
Şiir Çözümlemeleri Doğan Aksan Bilgi Y. 2003
Anlambilim Nizamettin Uğur Doruk Y. 2003
Avangard Kuramı Peter Burger İletişim Y. 2003
Dil,Şu Büyülü Düzen Doğan Aksan Bilgi Y. 2003
Edebiyat Dönencesi Doğan Hızlan YKY 2003
Şiir ve Mitologya Aydın Afacan Doruk Y. 2003
Poetika Aristoteles K Kitaplığı 2003
Anlambilim Nizamettin Uğur Doruk Y. 2003
Modernleşme ve Modern Türk Şiiri Metin Cengiz Telos Y. 2003
Şiir Çıplak Veysel Çolak Dize Y. 2003
Türkiye'de Edebiyat Toplulukları Öztürk Emiroğlu Akçağ Y. 2003
Şairlerin Dilinden İskender Pala L&M Y. 2003
Bir Uygarlık Tasarımı Olarak Diriliş  Hece Dergisi Özel Sayı:73 Hece Y. 2003
1980'den2004'e Edebiyat Dergileri Öteki-siz özel sayı,2 Öteki-siz 2004
İmkansız Poetika Ahmet Oktay Alkım Y. 2004
Şiir Nedir ve Nasıl Yazılır Veysel Çolak Papirus Y. 2004
Edip Cansever'de "Şairin Kanı" Veysel Çolak Papirus Y. 2004
Arap Poetikası Adonis YKY 2004
Edebiyat Yazıları Theodor W.Adorno Metis Y. 2004
Anlatım Bozuklukları Atilla Aygün ABC Y. 2004
Şiirin Dışında Üşürsünüz Veysel Çolak Karşıyaka Belediyesi 2004
Yalvaçlar ve Biliciler Mehmet H.Doğan Dünya Kitapları 2004
Ölen Bir Kültür Üzerine Yazılar Osman Çutsay Yeni Y. 2004
Şiir Okuma Durakları Ahmet Ada Islık Dergisi Y. 2004
İnferno İlhan Berk Dünya Kitapları 2004
Sanat Yapıtı Beatrice Lenoir YKY 2004
Gerçekçilik Savaşı Attilâ İlhan T.İş Bankası Y. 2004
İkinci Yeni Savaşı Attilâ İlhan T.İş Bankası Y. 2004
Hayatımızdaki İnce Şeylere Dair Ahmet İnam Pan Y. 2004
Şiir Gerçek İçinde/ Gerçek Şiir İçinde Ahmet İnam S'imge Y. 2004
Poetik Bakış Louis Aragon Dünya Y. 2004
Sanat Nedir? Lev Nikolayeviç Tolstoy Şule Y. 2004
Şiir Sanatı Yaşar Nabi Nayır- Salih Bolat Varlık Y. 2004
Her Yönüyle Yahya Kemal Beyatlı Sermet Sami Uysal Toroslu Kitaplığı 2004
Tanrıyla Bir Daha Hiç Konuşmayacağım(S.Plath) Enis Akın Dünya Y. 2004
Postmodernizm ve Alımlama Estetiği Yılmaz Özbek çizgi kitabevi 2005
Türkçenin Zenginlikleri İncelikleri Prof Dr.Doğan Aksan Bilgi Y. 2005
Gerçeküstücülük-Antoloji İlhan Berk Varlık Y. 2005
Yazı Üzerine Yazı Veysel Çolak Karşıyaka Belediyesi 2005
Şiirin Kıyı Dili Veysel Çolak Karşıyaka Belediyesi 2005
Şiir Defteri Şiir ve Hayat 2005 Şeref Bilsel-Cenk Gündoğdu Toroslu Kitaplığı 2005
Dada Manifestoları ve Seçme Şiirler  Tristan Tzara Çev.:Tozan Alkan Donkişot Y. 2005
Şiir ve Dil Yavuz Özdem Digraf Y. 2005
Felsefe Gözüyle Edebiyat Fisun Akatlı Dünya Y. 2005
Geleneksel ve Eleştirel Kuram Max Horkheimer YKY 2005
Şiir Dilinin Ardında Yakın Mercek Mustafa Durak Tabevi 2005
Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar Hilmi Yavuz YKY 2005
XX.yy.da Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları Mehmet Rifat YKY 2005
Şiiraze&Şiirin İç Dikişi Üzerine Yazılar Mehmet Can Doğan Elips Kitap 2005
Şiir Tasarımı ve Süreçler Nuray Gök Aksamaz Gerçek Sanat Y. 2005
Şiir,İmge, Biçim,Biçem Metin Cengiz Şiirden Y. 2005
Şiir İçin Notlar Celâl Soycan Şiirden Y. 2005
Şiir Yazıları Eray Canberk Toroslu Kitaplığı 2005
İkinci Yeni Poetikası Alaattin Karaca Hece Y. 2005
Çağının Eleştirisi Hüseyin Cöntürk YKY 2006
Süregelen Güven Turan YKY 2006
Yazının Bir Çağı Mehmet H. Doğan YKY 2006
Hilesiz Terazi Bâki Asiltürk YKY 2006
1980 Kuşağı Türk Şiirinin Poetikası Bâki Asiltürk Toroslu Kitaplığı 2006
Şair Sözü Mehmet Can Doğan YKY 2006
Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme Teo Grünberg YKY 2006
Yazı Üzerine Çeşitlemeler-Metnin Hazzı Roland Barthes YKY 2006
Estetik Bilinçdışı Jacques Ranciere Çev.:Kenan Sarıalioğlu Aralık Y. 2006
Öznellik- Freud’dan Haraway’e Kendilik Kuramları Çev:H.Çetinkaya-R.Durmaz Aralık Y. 2006
Toplumsal Gerçeklik ve Dil Nalan Büyükkantarcıoğlu Multilingual Y. 2006
Dilde Yaratıcılık Özcan Başkan Multilingual Y. 2006
Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklaşımlar Nedret Tanyolaç Öztokat Multilingual Y. 2006
Şiir İçin Boş Levhalar Ahmet Ada Digraf Y. 2006
Eşsiz Olana Yakınlık:Çağdaş Şiirin Burçları Ahmet Soysal Kanat Y. 2006
Estetik ve Mücadele Estetiği Aydın Şimşek İlya Y. 2006
Cumhuriyetten Günümüze Şiir Ödülleri/Yarışmaları Öteki-siz dergisi sayı:2006/1 Öteki-siz 2006
Zamanın Şiiri Şiirin Zamanı Celal Soycan Digraf Y. 2006
Şapkam Dolu Çiçekle Cemal Süreya YKY 2006
Saklı Su Doğan Hızlan YKY 2006
Edebiyat Daima Doğan Hızlan Doğan Kitap 2006
Romantizm Erdoğan Alkan Varlık Y. 2006
Sembolizm Erdoğan Alkan Varlık Y. 2006
Şiir Vadilerinde Turan Karataş Sütun Y. 2006
Şiir Alametleri Hasan Akay 3F Y. 2006
Hilmi Yavuz Kitabı İbrahim Halil Baran Yom Y. 2006
Şiir Dil Şiir Dili Metin Cengiz Digraf Y. 2006
Şiirin Gücü Metin Cengiz Digraf Y. 2006
Psikodinamik Açıdan Ahmet Erhan ve Şiiri Yusuf Alper Digraf Y. 2006
Şiir Kuşatması Mustafa Öneş Say Y. 2006
Yahya Kemal'in Duygu ve Düşünce Dünyası Mustafa Özbalcı Akçağ Y. 2006
Sylvia Plath'ın Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi Nilgün Marmara Everest Y. 2006
Şairin İşi Orhan Veli YKY 2006
Dil Şairin Ne'si Olur Osman Hakan A.    
Sağlam Şiir Osman Özbahçe Ebabil Y. 2006
Denek Taşı Özdemir İnce Dünya Y. 2006
Fuzuli Sait Maden Çekirdek Y. 2006
Şiir Defteri Şiir ve Hayat 2006 Şeref Bilsel-Cenk Gündoğdu Toroslu Kitaplığı 2006
Şiir Ustalardan Öğrenilir Metin Celâl Everest Y. 2006
Düzyazılar I-II Behçet Necatigil YKY 2006
Divan Yolu'ndan Pera'ya Selâmetle M.Kayahan Özgül Hece Y. 2006
Tüğün Serkan Işın Ebabil Y. 2007
Şiir Harmanı Ali K.Metin Ebabil Y 2007
Saklı Rönesans M.Bülent Kılıç Kül Sanat Y. 2007
Poelitika/Ece Ayhan Haz.Eren Barış Orta Dünya Y. 2007
Bulutlar Prensi Baudelaire Dilek Değerli Çekirdek Sanat Y. 2007
Eleştiri Kuramları Tahsin Yücel İş Kültür Y. 2007
Sözcükbilime Giriş V.Doğan Günay Multilingual Y. 2007
Bir Şiirin Söylediği 2 Ersun Çıplak, Hasip Bingöl, Ahmet Bozkurt, Mitat Çelik, Altay Ömer Erdoğan Mayıs Y. 2007
Şiir Konakları Turan Karataş Sütun Y. 2007
Şiir Cini/Şiir Dilinin Ardından Mustafa Durak Multilingual Y. 2007
Dilin Zamana Dokuduğu Feyza Hepçilingirler Everest Y. 2007
Şu Şiir İşçiliği Jorge Luis Borges De Ki Bas. Y. 2008
Bir Şiirin Söylediği E.Çıplak, H.Bingöl, A.Bozkurt, M.Çelik, A.Ö.Erdoğan Mayıs Y. 2008
İkinci Yeni Şiir (Antoloji-Dosya) Haz.:Mehmet H. Doğan İkaros Y. 2008
Türk Şiirinden Son Okumalar Mehmet H. Doğan İkaros Y. 2008
Şairin Günah Defteri Haz.:Tozan Alkan-Şeref Bilsel İkaros Y. 2008
Şair ve Otorite Şiir ve Yanılsama Hayati Baki İkaros Y. 2008
Şiir Defteri Şiir ve Hayat 2008 Haz.:Şeref Bilsel-Cenk Gündoğdu İkaros Y. 2008
     

 

Ana Sayfaya Geri Dön