İhsan Üren(1939)

 

 

Golgota

                                     O, îbranice Golgota denilen Kafa Kemiği adındaki

                                   yere  kendi haçını taşıyarak çıktı.(Yuhanna, 19)

 

Yüksek tansiyon damarımdaki çildin; kor dikenli telden tacını başı-

ma geçirdi. Kafatasım basıncın cenderesinde sıkılıyor cendere.Yılı-

şık çomar, silmek için yalıyor belleğimi alev diliyle.

 

Beynimin fiziği-kimyası tutabilecek mi geçmişimi bir arada? Tüket

İhsan; celladının baltasından kaptığın anların parıltısını... Beynim

benim; bilincim, belleğim, anlağım. Tarihim; geçmişim, geleceğim,

acılarım, sevinçlerim, umutlarım ne varsa hepsi benden.

 

Serebral dolaşım bozukluğum; damar basıncım, damar tıkanıklı-

ğım... Çizgileri bozulmuş, silinmiş taş bir plak; susan engin çalkantı­-

sız deniz mi olacak beynim?

 

"Eli Eli, lama sabaktani.", "Tamım, niye bıraktın beni?", "Tanrım,

niçin terkettin beni?" Kavgasını mı yapacağız aradaki aynmın. Çıp-

lağız önünde, esrikiz içkilerinle... Tanrım, bilinçsiz bırakma beni.

Karşılığında tüm insanlığın acılarım yüklenirim haçım gibi...

 

Bağışlansın bana bilincim, belleğim. Fırlamasın yuvalarından gözle-

rim, hallaç gibi atıp saçma oraya buraya cinnetimi yatıştır; kutsa bi­-

lincimi, ben bilinçsiz neyim?

 

Yürüyorum, Golgota’da sendeleyerek acılarımla... Koyu yalnızlığım-

la, yürüyorum yükümü bilerek… Ben Atlas, ben Sizifos, ben İsa, ben

Derviş Yunus’um…

 

Yüklendim evreni,yüklendim yazgımın kayalarını,yüklendim insan-

lığın acılarını, yüklendim gönül gurbetini, ayrılığı, yükümü taşıyorum

sonsuza.

Yüklendim kordan da olsa haçım…

 

(Yeni Biçem,14)

 

 

Ölümle Yaşamın Diyaloğu

 

*
Nasıl batacağım,
Sulara–
N’olacak ağırlığım?

– KELEBEK.

*
Zevali;
– Çağrışımsız

YILDIZ olmalıydım.

*
Ölüm öptü;
/ Kanattı tutkusu,
– Dudağımı.

*
Yaşamın kıyısında;
Bir taze DAL mısın,
ÇÖP mü yoksa?

*
Kolumdan,
Çekeler durur ölüm;
Kolumdan kolumdan.

*
İçimizde; koyulaşan
– Leke
ÖLÜLERİMİZ!

*
Yaz devrimcidir;
Çoban ateşleri yakmaya çağırır,
Gençleri dağlara... 

 

 

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön