Seyyit Nezir (1950)

 

Şandır Verilen Söz

 

Verilen söz menzilde!

Dar günlerin ıssız koyakları

Alanların panzer kayalıkları geçildi

Bir bir biçerek toprağında ayrıkları

Attığı her tohum yürüdü karanfile

Vurdu ayak izlerini verilen söz menzile

                    

Verilen söz

Tek bir harfi düşmeden

Işıdı gitti kavganın keskin yüzünde

Bir an bile şavkını sektirmeden

Umudun ana rengini

Mühürlendi verilen söz menzile.

 

Verilen söz menzilde!

Tek ses var göğüs oluklarından akan

Acıysa acı, çileyse çile

Her neyle ve nasılsa zafer

Kolunda pazu, dizine derman

Şandır verilen söz menzile.

 

Merhaba

Ekmeğin rahmeti, hasretlisi büyük hüner

Merhaba

Günde on kez kanayan soluk yüzler

Günübütün halkının göğsünde çarpan yürek merhaba

Merhaba zindanlara taşan gönüllü sefer

Kondular, tarlalar, direncin pusulası fabrikalar merhaba

Merhaba kan ter içinde yükselen hayat

Cümleten merhaba!

 

Verilen söz menzilde!

Verilen söz granit harflerle

Yakasına ant olan milyonlarca karanfile

Verilen söz ilerliyor kıldan ince dehlizlerde

Menzilden menzile, en uzun menzile!

 

 

 

 

 

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dön                Ana Sayfaya Geri Dön