Şiir Değerlendirmeleri
 

 

Genç Şairden Mektup Var!

1.Mektup

2.Mektup

3.Mektup

Not: Genç Şairden Mektup Var! köşesi, Üç Nokta dergisi ile koordineli olarak yürütülen bir bölüm olup Oğuz Özdem tarafından değerlendirilen şiirlerden uygun bulunanlar yayımlanmak üzere gerek Üç Nokta dergisine, gerekse diğer dergilere sunulmaktadır.

E-Posta: ucnokta@hotmail.com

Oğuz Özdem’in Not’u: “Genç Şairden Mektup Var!” köşesinin amacı şiire yeni başlayan, bunun heyecanını duyan genç arkadaşlarla iletişime girmek ve elden geldiğince bu yolculukta beraber olabilmek… bu anlamda şiir gönderenlerden bazı isteklerim olacak. Sıralarsam;

  1. Şiir gönderirken bir değil mümkün olduğunca fazla şiir gönderin.
  2. Şiir gönderirken sadece adınızı değil, yaşınızı ve öğrenim durumunuzu da belirten geniş bir özgeçmiş yazın.
  3.  “Şiirimi yayımlarsanız… Falanca kişi için yazdım” gibi notlar düşmeyiniz.
  4. Yine, bazı kişiler, “Eğer yayımlarsanız adımı değil şu mahlası (adı) kullanın” gibi notlar düşüyor. Hangi amaçla mahlas kullanma gereğini duyuyorlar bilemiyorum, ancak (kendilerini çok haklı kılacak bir gerekçeleri yoksa) şiire soyunmak şiirin ağırlığını da üstlenmeyi gerektirir. Eğer şiiri ve şairliği tehlikeli bir uğraş olarak görüyorsanız, yolun başında şiiri bırakmak daha etik bir davranış olur kanısındayım.

           

 
   

Ana Sayfaya Geri Dön